facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja inaugurująca projekt „iCSE4school”

W czwartek 29 stycznia 2015 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się konferencja pt. „Komputer w nauczaniu przedmiotów ścisłych” inaugurująca projekt „iCSE4school” („Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową”). W seminarium uczestniczyć będzie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

W programie spotkania, które rozpocznie się o godz. 13.00, przewidziano wykłady i warsztaty:

  • „iCSE4school – perspektywa obliczeniowa w nauczaniu przedmiotów ścisłych”, dr Marta Margiel, dr hab. Marcin Kostur (Uniwersytet Śląski),
  • „Kto uczy się programować?”, dr Molly Maleckar (Simula School of Research and Innovation, Oslo),
  • „Dlaczego warto uczyć w języku python?”, prof. Gert Ludwig Ingold (Uniwersytet w Augsburgu),
  • „iCSE – demonstracja rezultatów projektu”, dr hab. Marcin Kostur, prof. dr hab. Jerzy Łuczka (Uniwersytet Śląski),
  • „Paradoks Parrondo”, prof. Gert Ludwig Ingold (Uniwersytet w Augsburgu),
  • „Rzut ukośny”, dr Jonas van den Brink,
  • „Demokracja, czyli co dwie głowy to nie jedna – przy jakich założeniach to działa?”, dr Michał Trzęsiok.
     

Wykłady prowadzone przez gości zagranicznych w języku angielskim będą tłumaczone na język polski, natomiast warsztaty przygotowane przez gości zagranicznych prowadzone będą w języku angielskim.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty, a także materiały dydaktyczne (min. e-book („Matematyka łatwiejsza niż myślisz – wykorzystanie pakietu Sage w nauczaniu matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych”). Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji – formularz dostępny jest na stronie: www.icse4school.us.edu.pl. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Celem projektu „iCSE4school” jest opracowanie metodyki zintegrowanego z informatyką nauczania matematyki i fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych, z wykorzystaniem programowania w środowisku Python/SAGE. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.smcebi.us.edu.pl.

Program konferencji

Informacja dla uczestników

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.