facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja inaugurująca projekt „Eko-staż”

20 listopada 2012 r. o godzinie 10.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie konferencja pt. „Rola partnerstwa sektora MŚP oraz B+R na rzecz wspierania innowacji w regionie”. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. zagadnienia: roli stażu w rozwoju kariery naukowej, wpływu obecności pracownika naukowego na rozwój firmy, współpracy sektora MŚP i B+R w województwie śląskim oraz możliwości i działań na rzecz wsparcia eko-innowacyjności śląskich MSP.

Konferencja zainauguruje projekt „Eko-staż” − program płatnych staży dla pięćdziesięciu pracowników naukowych śląskich uczelni w przedsiębiorstwach branży „eko” na terenie regionu, czyli takich,  które działają zgodnie z wytycznymi programu Rozwoju Technologicznego Województwa Śląskiego 2010–2020 i obejmują:

  • technologie dla energetyki i górnictwa (zaawansowane technologie spalania węgla; czyste technologie węglowe; technologie wytwarzania ogniw paliwowych; technologie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, spalanie i termiczna utylizacja odpadów oraz oszczędność energii; technologie składowania dwutlenku węgla; technologie procesowania gazów);
  • technologie dla ochrony środowiska (biotechnologie dla ochrony środowiska; technologie budownictwa inteligentnego oraz energooszczędnego w aspekcie zrównoważonego rozwoju; technologie ochrony i rekultywacji środowiska, w tym inżynieria biogeochemiczna oraz zarządzania odpadami; technologie zagospodarowania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych; technologie termicznego unieszkodliwiania odpadów; technologie procesowania (oczyszczania i separowania) wody i gazów, gromadzenie i uzdatnianie wody;  technologie ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery; technologie wspomagające zarządzenie środowiskiem).


Celem projektu „Eko-staż” jest zwiększenie efektywności transferu akademickiej wiedzy do gospodarki i wzmocnienie powiązania sfery badań i rozwoju z przedsiębiorstwami.

Projekt „Eko-staż” realizowany jest przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Naczelną Organizacją Techniczną FSNT, Radą Miejską w Gliwicach, a współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje o projekcie i konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.ekostaz.pl.

Karta zgłoszeniowa

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.