facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Humor Research Project”

Sosnowiec
04.04.2019 - 05.04.2019

4 i 5 kwietnia 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie konferencja „Humor Research Project”, której organizatorem jest Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists działające pod patronatem Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego.

Celem konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów na temat postrzegania humoru przez pryzmat różnych paradygmatów, dzięki czemu możliwe stanie się przyjrzenie zjawisku humoru oraz jego interdyscyplinarnemu i uniwersalnemu charakterowi, a także zachęcenie do debaty nad miejscem humoru w języku, kulturze i badaniach naukowych. Wśród proponowanych zagadnień znajdą się między innymi następujące kwestie:

  • różne realizacje humoru w literaturze i tłumaczeniach,
  • humor postrzegany przez pryzmat językoznawstwa,
  • kulturowe, międzykulturowe i wielokulturowe aspekty humoru,
  • humor w analizie dyskursu,
  • przykłady humoru w badaniach nad mediami i wizualnością,
  • rola humoru w metodyce i nauczaniu,
  • znaczenie humoru i śmiechu w poznaniu i interakcji społecznej,
  • rozważania teoretyczne na temat istniejących badań nad humorem.

 

Wykłady plenarne wygłoszą dr hab. Rafał Borysławski (Uniwersytet Śląski) i dr Władysław Chłopicki (Uniwersytet Jagielloński).

Konferencja będzie podzielona na dwa równoległe panele językowe: jeden w języku angielskim i drugi w językach romańskich (francuskim, hiszpańskim i włoskim). Opłata konferencyjna wynosi 250 zł / 60 € i obejmuje koszty materiałów konferencyjnych oraz przerwy kawowej, nie pokrywa natomiast ani zakwaterowania, ani posiłków. Chęć udziału w konferencji wraz z abstraktem (max. 300 słów) należy przesłać do 19 lutego.

więcej ...

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.