facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Horyzont 2020: wyzwania i szanse dla polskiej nauki”

22 maja 2014 r. o godz. 10.00 w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbędzie się konferencja „Horyzont 2020: wyzwania i szanse dla polskiej nauki” poświęcona udziałowi polskich podmiotów w programie Horyzont 2020. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

W programie zaplanowano trzy panele tematyczne:

  • „Polscy naukowcy i przedsiębiorcy w 7. Programie Ramowym: wykorzystane i stracone szanse”,
  • „Jak to robi Europa? Mechanizmy wspierania naukowców i przedsiębiorców w konkurowaniu o granty – doświadczenia uniwersytetów i instytutów badawczych z Portugalii, Niemiec i Polski”,
  • „Polacy w Horyzoncie 2020. Mechanizmy i instrumenty wspierające udział naukowców i przedsiębiorców w programie ramowym – propozycje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.


Uczestnicy będą mieli okazję podjąć dyskusję z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych, które realizowały projekty w ramach 7. Programu Ramowego.

Wydarzenie organizowane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.