facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „GIS Day 2010”

gisday

17 listopada 2010 r. z okazji Światowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbędzie się konferencja pt. „GIS Day 2010”. Wydarzenie adresowane jest nie tylko do naukowców i studentów, ale również przedstawicieli biznesu, administracji rządowej i samorządowej oraz uczniów szkół średnich.

Systemy informacji geograficznej są obecne niemal w każdej dziedzinie życia. Wykorzystanie sytemu GPS pozwala na precyzyjną lokalizację i nawigację, ułatwia tworzenie dynamicznych i interaktywnych map, umożliwia zarządzanie systemami: infrastruktury, logistycznymi itp.

Konferencja będzie okazją do prezentacji dorobku pracowników Uniwersytetu Śląskiego w tej dziedzinie. Uczestnikami wydarzenia będą również firmy produkujące specjalistyczne oprogramowanie oraz twórcy i użytkownicy systemów informacji geograficznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: www.wnoz.us.edu.pl i www.gisday.us.edu.pl.

Program konferencji

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.