facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „European Intersectoral Summit on Research and Innovation”

Od 26 do 27 września 2011 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbywać się będzie konferencja „European Intersectoral Summit on Research and Innovation”. Spotkanie będzie miało na celu określenie i uwypuklenie znaczenia innowacji i badań naukowych w rozwoju Europy w kontekście globalnej konkurencji oraz upowszechnianie wyników badań naukowych.

W wydarzeniu udział wezmą m.in.: Prezydent RP Bronisław Komorowski, kanclerz Niemiec Angela Merkel, przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Felipe González Márquez oraz Valéry Giscard d'Estaing.

Do udziału w panelach dyskusyjnych zaproszeni zostali przedstawiciele europejskiego środowiska naukowego, wśród nich JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który będzie uczestniczyć w pierwszym dniu konferencji.

Program konferencji
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://eisri-summit.eu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.