facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja European Association for International Education

Od 15 do 19 września 2013 r. odbywać się będzie 26. konferencja EAIE – European Association for International Education (Praga), w której wezmą udział przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji oraz pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą.

Podczas targów edukacyjnych, które towarzyszą konferencji, Uniwersytet Śląski prezentować będzie swoją ofertę na narodowym stoisku „Ready, Study, GO! Poland”, przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Przedstawiciele uczelni wezmą również udział w spotkaniach informacyjnych odbywających się na dwóch czeskich uczelniach: Czech University of Life Sciences Prague  oraz Anglo-American University.

W przeddzień konferencji dr hab. Mirosław Nakonieczny weźmie udział w obradach na temat współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego pomiędzy Kanadą a krajami Centralnej i Wschodniej Europy. Spotkanie organizowane jest przez Ambasadę Kanady w Czechach, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju Kanady oraz Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.