facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja European Association for International Education

Od 10 do 13 września 2013 r. przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego wezmą udział w 25. jubileuszowej konferencji EAIE – European Association for International Education, która odbędzie się w Stambule. EAIE jest największą konferencją branżową skupiającą co roku przedstawicieli szkół wyższych.

Podczas targów edukacyjnych, które towarzyszą konferencji, Uniwersytet Śląski prezentować będzie swoją ofertę na narodowym stoisku „Ready, Study, GO! Poland”, przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Przedstawiciele uczelni wezmą również udział w spotkaniu informacyjnym w Uniwersytecie Technicznym w Stambule.

Uczelnię reprezentować będzie dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji oraz przedstawiciele Działu Współpracy z Zagranicą.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.