facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Edukacja przez słowo–obraz–dźwięk…”

Od 12 do 14 czerwca 2014 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja przez słowo–obraz–dźwięk. Medioznawstwo w dialogu z animacją kulturalną”. Organizatorami spotkania są: Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz Biblioteka Śląska.

Wydarzenie ma na celu wymianę doświadczeń między: filmoznawcami, polonistami, nauczycielami oraz animatorami kultury i sztuki, a także wypracowywanie strategii kształcenia przyszłych animatorów i nauczycieli.

Spotkanie będzie okazją do omówienia metodologii badawczych i form pracy dydaktycznej.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłaszanie tytułów i zarysu problematyki referatów do 25 kwietnia 2014 r. na adres: konferencja.slowoobrazdzwiek@gmail.com.

Szczegóły

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.