facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Dzień Edukacji na Rzecz Zwierząt” oraz happening „Dizajn z Karpiem”

W piątek 12 grudnia 2014 r. o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b, aula nr 7) odbędzie się konferencja pt. „Dzień Edukacji na Rzecz Zwierząt”. Uczestnicy – licealiści śląskich szkół ogólnokształcących oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego będą mieli możliwość zapoznania się z problematyką prawnej ochrony zwierząt. W czterech blokach tematycznych (zwierzęta w rozrywce, zwierzę jako obiekt doświadczeń, zwierzę w szponach przemysłu, a także los zwierząt domowych) członkowie pierwszego w Polsce Koła Naukowego Praw Zwierząt przybliżą najistotniejsze kwestie związane m.in.: z przemysłową hodowlą zwierząt, wykorzystywaniem ich w cyrkach, dokonywaniem na nich doświadczeń naukowych, a także związane ze zjawiskiem znęcania się nad zwierzętami domowymi i problemem bezdomności.  

Seminarium zostało objęte patronatem dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Czesława Martysza.

Podobnie jak w poprzednim roku po zakończonej konferencji w holu głównym Wydziału Prawa i Administracji UŚ współpracująca z Kołem Naukowym Praw Zwierząt organizacja – Klub Gaja – przeprowadzi happening w ramach ogólnopolskiej kampanii „Jeszcze żywy karp”.  W tym roku wydarzenie odbędzie się pod nazwą „Dizajn z Karpiem”. Uczestnicy będą mogli odbijać szablony karpi na długiej czerwonej wstędze. Każdy, kto przyniesie ze sobą koszulkę lub torbę będzie mógł także samodzielnie odbić wzór karpia specjalnymi farbami do tkanin. Happening ma na celu zwrócenie uwagi na istotny problem niehumanitarnego traktowania karpi, szczególnie w okresie przedświątecznym.

Konferencja jest zwieńczeniem IV edycji akcji „Uniwersytet Pomaga”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Organizatorami IV edycji akcji „Uniwersytet Pomaga” jest Uniwersytet Śląski i Koło Naukowe Praw Zwierząt, którego opiekunami naukowymi są dr hab. Tomasz Pietrzykowski i dr Agnieszka Bielska-Brodziak. Wydarzenie zostało przygotowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja.

W czasie akcji przy portierniach wydziałów i jednostek dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego, w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej oraz w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego udostępnione zostały puszki kwestarskie i kosze na dary. Środki uzyskane podczas zbiórki zostaną przekazane schroniskom dla bezdomnych zwierząt. Szczegółowe informacje na temat akcji dostępne są na stronie: www.us.edu.pl/iv-edycja-akcji-uniwersytet-pomaga.


O wydarzeniu napisała „Gazeta Wyborcza” w artykule pt. „Widzisz, że w sklepie pakują żywe karpie do reklamówek? Wezwij policję”. (09.12.2014)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.