facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich

Zdjęcie wykonane podczas konferencji

Od 8 do 9 czerwca 2017 roku w Katowicach oraz w Tarnowskich Górach odbywać się będzie Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich, której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania finansami, infrastrukturą oraz zasobami ludzkimi oraz wypracowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania wspólnych inicjatyw realizowanych poza uczelniami. Organizatorem konferencji pt. „Zarządzanie wydziałami przyrodniczymi” jest Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Wydarzenie honorowym patronatem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.