facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Artystyczno-Pedagogicznych

logo Wydziału Artystycznego UŚ

8  maja 2017 roku na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęła się dwudniowa Konferencja Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Artystyczno-Pedagogicznych podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w której udział bierze prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

W programie wydarzenia zaplanowano rozmowy m.in. na temat sprawozdania z konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia”, prezentacji programu projektowanie gier i przestrzeni wizualnej, idei, treści i rozwoju kierunków artystycznych prowadzonych na wydziałach artystycznych i artystyczno-pedagogicznych podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Program wydarzenia (pdf)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.