facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

Od 19 do 20 września 2013 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. W uroczystym otwarciu obrad uczestniczyć będą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor UE prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński, przewodnicząca Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich Ewa Dobrzyńska-Lankosz, a także dyrektor CINiBA prof. dr hab. Dariusz Pawelec. W wydarzeniu wezmą również udział: przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbieta Stefańczyk, dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Śląskiej i członek Krajowej Rady Bibliotecznej prof. zw. dr hab. Jan Malicki oraz dyrektorzy bibliotek polskich uczelni.

Konferencja odbywa się co roku w innym ośrodku akademickim na terenie kraju, a jej celem jest m.in.: wspieranie, rozwijanie, udoskonalanie i promowanie bibliotek szkół wyższych oraz reprezentowanie interesów pracowników, dbałość o społeczny prestiż zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.ciniba.edu.pl.

 

Sponsorzy konferencjiSkróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.