facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja dotycząca propozycji zmian w systemie oceny jednostek naukowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska oraz przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych prof. Maciej Zabel organizują konferencję poświęconą propozycjom zmian w systemie oceny jednostek naukowych. Konferencja odbędzie się 18 lutego 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie od godz. 10.00 do 16.30

W wydarzeniu ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Program spotkania obejmuje: wystąpienia minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz przewodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), prezentację wyników ankiety dotyczącej oceny parametrycznej przeprowadzonej w 2013 r., a także prezentację projektu modyfikacji kryteriów i zasad oceny parametrycznej KEJN i panel dyskusyjny pt. „Ocena proponowanych zmian”. Konferencję zwieńczy dyskusja.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.