facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja dotycząca nowoczesnej służby celnej

Uniwersytet Śląski i Izba Celna w Katowicach organizują konferencję poświęconą tematyce nowoczesnej służy celnej. Spotkanie będzie okazją do omówienia usług Służby Celnej dla ruchu i obrotu granicznego, między innymi: efektywnej współpracy służby celnej i biznesu, usług elektronicznego cła (program e-Cło), statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) jako biznesowego atutu w relacjach z kontrahentami, a także unijnego kodeksu celnego.

Podczas konferencji wręczone zostanie również wyróżnienie dla pierwszego w województwie śląskim posiadacza statusu AEO (przyznanie statusu AEO to uznanie przedsiębiorcy za podmiot uprzywilejowany, któremu przysługuje szereg udogodnień przy dokonywaniu obrotu towarowego) i pozwolenia SASP (drugie pozwolenie przyznane w skali kraju, umożliwiające przedsiębiorcy uzyskanie pozwolenia w jednym państwie członkowskim na wszystkie operacje przywozu i wywozu towarów w ramach całej Unii Europejskiej).

Konferencja odbędzie się 29 września 2015 roku od godz. 10.00 do14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12). W inauguracji udział wezmą: podsekretarz stanu i szef Służby Celnej nadinsp. Jacek Kapica, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dyrektor Izby Celnej w Katowicach nadinsp. Włodzimierz Wołczew.

W programie konferencji przewidziano panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli: Służby Celnej w Ministerstwie Finansów, Izby Celnej w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, biznesu oraz przedstawicieli podmiotów posiadających status AEO. Wykład na temat unijnego kodeksu celnego wygłosi naczelnik Wydziału Przeznaczeń Celnych Izby Celnej w Katowicach mł. insp. Karol Piech.

Patronat mediany nad konferencją sprawują: TVP Katowice, Polskie Radio Katowice, miesięcznik „Perspektywy”, serwis „nasze miasto.pl” oraz „Dziennik Zachodni”.

Partnerami konferencji są: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Business Centre Club oraz wydawca Wolters Kluwer. 

Program

Plakat informujący o konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.