facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Człowiek w przestrzeni lokalnej…”

Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej UŚ organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową „Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej Innego w warunkach wielokulturowości”. Będzie to pierwsze seminarium z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”. Seminarium odbędzie się we wtorek 25 lutego 2014 r. w Centrum Konferencyjnym w Cieszynie (ul. Bielska 62). Obradom towarzyszyć będą warsztaty dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Współorganizatorami konferencji są: Biblioteka Miejska w Cieszynie, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie, Studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej.

Patronat honorowy nad inicjatywą objęli m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica.

Szczegółowe informacje

Program

Wydarzenia towarzyszące


O wydarzeniu napisał „Głos Ziemi Cieszyńskiej” w artykule pt. „Na początek integracja” (28.02.2014)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.