facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers”

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od stycznia 2015 roku realizuje projekt naukowo-badawczy współfinansowany w ramach Small Grant Visegrad Fund. W ramach działań projektowych organizowana jest międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers”, która odbędzie się 29 czerwca 2015 r. w Chorzowie.

Celem seminarium jest wzbudzenie zainteresowania w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) problematyką regionalnych tradycji kulturowych poprzez wyłonienie i charakterystykę postaw nauczycieli wobec kultywowania i tworzenia tradycji regionalnych w kontekście unifikacji kultury europejskiej i światowej, a także próba określenia wspólnych płaszczyzn myślenia i działania nauczycieli. Konferencja adresowana jest do: naukowców reprezentujących instytucje akademickie oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjów z Czech, Słowacji, Węgier i Polski, a także specjalistów reprezentujących instytucje naukowe, akademickie i kulturalne państw V4 oraz studentów studiów doktoranckich, magisterskich i licencjackich.

Konferencja ma także na celu integrację środowisk naukowych krajów V4, ukierunkowaną na współpracę oraz wymianę doświadczeń w zakresie prowadzonych badań. Podczas konferencji nastąpi projekcja autorskich filmów konkursowych nakręconych przez dzieci i młodzież z krajów V4, filmy dotyczyły problematyki kultywowania i tworzenia tradycji regionalnych. Zostaną także przyznane nagrody zwycięzcom konkursu.

Partnerami i współorganizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja; Gál Ferenc Főiskola z Węgier; Česká Andragogická Společnost.

Pytania związane z konferencją i konkursem należy kierować na adres e-mail: v4teachers@gmail.com. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu: www.v4teachers.us.edu.pl.

Visegrad Fund logo

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.