facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „»Community policing«. Aspekty teoretyczne i praktyczne”

29 stycznia 2015 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się sympozjum naukowe pod hasłem „Świat nauki dla Policji – Policja dla społeczeństwa”. Celem spotkania będzie wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń wskazujących kierunki podejścia do problematyki bezpieczeństwa w wymiarze jednostkowym i społecznym.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zaprezentowania swoich poglądów, propozycji rozwiązań w zakresie wdrażania nowej wizji i misji Policji, a z drugiej strony propozycji bliższej współpracy Policji z instytucjami samorządowymi i lokalną społecznością, szczególnie w kontekście  debat społecznych organizowanych przez Policję.

Spotkanie będzie również okazją do podsumowania projektu „Debaty społeczne jako forma dialogu Policji ze społeczeństwem i jeden z determinantów bezpieczeństwa”. Będzie to podsumowanie 22 debat społecznych przeprowadzonych we wszystkich dzielnicach Katowic i zaakcentowanie podejścia do problematyki bezpieczeństwa przez pryzmat idei community policing.

Organizatorem konferencji jest prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Udział w wydarzeniu należy zgłosić telefonicznie pod numerem 502 420 591 (Aleksandra Dulko-Marczak).

Program konferencji

Szczegóły


O wydarzeniu napisało „radio.katowice.pl” w artykule pt. „Świat nauki dla policji” (29.01.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.