facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Closing the scientific and innovation gap in Europe…”

Omówienie sposobu budowania silnej i spójnej Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area, ERA) było głównym tematem konferencji zorganizowanej 25 kwietnia 2016 roku w Parlamencie Europejskim. Spotkanie stanowiło okazję do dyskusji na temat przyszłości finansowania badań naukowych w Europie, pełniejszego wykorzystania potencjału naukowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz wzmocnienia ich pozycji w programie Horyzont 2020. Uczestnicy konferencji pt. „Closing the scientific and innovation gap in Europe: Swiss and the Central and Eastern European countries research cooperation – best practices and future challenges” zapoznali się również z nowymi możliwościami współpracy ze szwajcarskimi ośrodkami naukowymi. W obradach udział wziął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Konferencja zorganizowana została przez poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Barbarę Kudrycką, która poprowadziła panel pt. „Spreading excellence works! – best practices from Swiss and Central and Eastern Europe research cooperation”. Część spotkania poświęcona była również tematyce finansowania badań naukowych – „Closing the scientific and innovation divide in Europe: challenges for the future of European research funding”. W konferencji w charakterze panelistów udział wzięli: dr Christian Ehler – poseł do Parlamentu Europejskiego (Niemcy), Robert-Jan Smits – dyrektor generalny ds. badań i innowacji w Komisji Europejskiej, prof. Maciej Żylicz – prezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Martin Vetterli – przewodniczący Rady Naukowej Swiss National Science Foundation, prof. Michael O. Hengartner – przewodniczący Swissuniversities oraz dr Nevera Marinova. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.