facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Building global presence – impact of rankings in CEE research landscape”

W poniedziałek 23 maja 2016 roku w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona rankingom uniwersytetów – „Building global presence – impact of rankings in CEE research landscape”. Podczas spotkania omówiona zostanie rola rankingów, ich wpływ oraz problemy i doświadczenia uczelni widniejących na listach rankingowych. W konferencji udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Program spotkania obejmuje trzy sesje tematyczne oraz panel dyskusyjny. Tematyka konferencji dotyczyć będzie zarówno rankingów krajowych, jak i zagranicznych. Perspektywę krajowych klasyfikacji przedstawi między innymi Waldemar Siwiński – założyciel i prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, natomiast tematykę światowych rankingów omówią przedstawiciele Times Higher Education (THE) oraz Quacquarelli Symonds (QS). Spotkanie będzie również okazją do zaprezentowania doświadczeń zagranicznych uczelni – Uniwersytetów w Tartu (Estonia) i Ljubljanie (Słowenia), a także omówienia takich kwestii, jak: trudność znalezienia równowagi pomiędzy krajową rolą uczelni a potrzebą bycia konkurencyjnym na arenie międzynarodowej czy rola rankingów w systemie krajowym. 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.