facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Arbitraż a osoby trzecie”

Wydział Prawa i Administracji UŚ

28 listopada 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja naukowa pt. „Arbitraż a osoby trzecie”. Organizatorami sesji są: Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UŚ wraz z Katedrą Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego oraz Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, przy współudziale Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 

Termin rejestracji uczestników upływa 30 września 2012 roku. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy zostały opublikowane na stronie: www.wpia.us.edu.pl/konferencja-arbitraz.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.