facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja - "Aktywny w szkole - aktywny w życiu"

Zapraszamy do udziału w konferencji inaugurującej projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny w szkole - aktywny w życiu, która odbędzie się 14 stycznia 2009 roku (środa) w auli Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, Katowice). www.aktywny-w-szkole.us.edu.pl

Program konferencji

 • 9:00-10:00 Recepcja zaproszonych gości
 • 10:00-10:15 Uroczyste otwarcie konferencji - Prorektor ds. Finansów i Rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski
 • 10:15-10:30 Przywitanie uczestników konferencji - Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Śląskiego,
  prof. dr hab. Czesław Martysz
 • 10:30-11:15 Misja Uniwersytetu Śląskiego w kształtowaniu środowiska edukacyjnego w perspektywie makroregionu
  - prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło, Kierownik projektu Aktywny w szkole - aktywny w życiu
 • 11:15-12:00 Przerwa kawowa
 • 12:00-12:45 Przedstawienie projektu Aktywny w szkole - aktywny w życiu - dr Eugenia Rostańska, Koordynator merytoryczny projektu
 • 12:45-13:30 Środki komunikacji i eksperymenty jako narzędzia dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - dr Jerzy Jarosz
 • 13:30-14:15 Kompetencje kluczowe jako cel edukacji na poziomie gimnazjalnym - dr Tomasz Huk

Projekt Aktywny w szkole - aktywny w życiu skierowany jest do społeczności gimnazjów: uczniów, nauczycieli, dyrektorów, a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego prowadzących te szkoły. W projekcie wezmą udział gimnazja zlokalizowane na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego i łódzkiego. Szczególnie ważnym partnerem projektu będą szkoły z terenów wiejskich.

Więcej informacji pdf

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.