facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”

Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej UŚ organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową „Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych”. Będzie to drugie seminarium z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”. Seminarium odbędzie się 18 marca 2014 r. w Centrum Konferencyjnym w Cieszynie (ul. Bielska 62). Obradom towarzyszyć będą warsztaty dla studentów oraz słuchaczy cieszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Konferencję uświetni występ Międzywydziałowego Zespołu Folkowego Uniwersytetu Śląskiego „FolkUŚ”.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, poglądów, teoretycznych koncepcji na temat możliwości kształtowania się nowej i odmiennej świadomości, która odrzuca model starości polegający na odsuwaniu osób starszych od pracy zawodowej i wszelkiej aktywności (edukacyjnej, społeczno-kulturalnej). Głównym obszarem rozważań będzie starość, która powinna być przedstawiana, spostrzegana i odbierana – zarówno przez młodzież, osoby dorosłe i seniorów – przede wszystkim jako dogodny okres na poszerzanie horyzontów, rozwijanie pasji i talentów, rozszerzanie kontaktów społecznych, a nie etap indywidualnej i społecznej degradacji.

Współorganizatorami konferencji są: Uniwersytet Trzeciego Wieku z Cieszyna, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodziny „Siloe in Nobis”, Studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej.

Patronat honorowy nad inicjatywą objęli m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica.

Szczegółowe informacje

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.