facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „7 grzechów głównych a społeczeństwo”

16 czerwca 2014 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „7 grzechów głównych a społeczeństwo”. Seminarium ma na celu prezentację różnych spojrzeń na koncepcję grzechu, jego pojmowanie w społeczeństwie, w wymiarze nauk humanistycznych i społecznych.

Zgłoszenia wystąpień przyjmowane są drogą elektroniczną: katarzyna.niemczyk@us.edu.pl do 30 kwietnia 2014 roku.

Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Zaproszenie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.