facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Przedsiębiorczy Śląsk – edukacja a rynek pracy”

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś weźmie udział w konferencji „Przedsiębiorczy Śląsk – edukacja a rynek pracy”, która odbędzie się 2 czerwca 2009 r. o godz. 11.00 w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: możliwość wspierania przedsiębiorczości akademickiej z funduszy europejskich, przedsiębiorczość akademicka na europejskim rynku pracy oraz odpowiedź uczelni na wezwanie rynku pracy „Od studenta do absolwenta”.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka wystąpi z wykładem pt. „Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką, przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz transfer technologii”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.