facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Koncert pt. „Evening in the Palace of Reason”

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek organizują koncert polskiej orkiestry muzyki dawnej Arte dei Suonatori solisty Marcina Świątkiewicza. Spotkanie pt. „Evening in the Palace of Reason”, które odbędzie się 23 września 2012 r. o godz. 17.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, rozpoczyna cykl wydarzeń muzycznych „Barokowe Five o’clocki 2012” organizowanych przez Centrum Kultury Katowice.

Uczestnicy koncertu będą mieli okazję wysłuchać utworów Johanna Gottfrieda Müthela, Jana Sebastiana Bacha, Georga Philippa Telemanna oraz Carla Philippa Emanuela Bacha. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ciniba.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.