facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Koncert noworoczny „Chorzów odczarowany…”

16 stycznia 2015 r. o godz. 19.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75. Pułku Piechoty 1A) odbędzie się drugi koncert noworoczny z cyklu „Chorzów odczarowany…”. W programie zaplanowano koncert Orkiestry Smyczkowej Uniwersytetu Śląskiego, a także gościnne występy solistów Opery Śląskiej i artystów Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w koncercie do 14 stycznia pod numerami telefonów: 32 269 18 45, 32 269 18 87, 32 349 75 15.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.