facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikat w sprawie oświadczeń o zaliczeniu do liczby N

Zdjęcie: dokument, na nim pióro wieczne

Szanowni Państwo,

w związku z upłynięciem terminu złożenia oświadczenia o przypisaniu do dyscypliny i zaliczeniu do liczby N, przypominam, że jest to obowiązek pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz możliwość pozostałych pracowników.

Informuję jednocześnie, że MNiSW przewiduje następujące sankcje za niedopełnienie tego obowiązku i w świetle projektu rozporządzenia wygląda to naprawdę bardzo poważnie, a mianowicie:

  1. Suma udziałów punktowych publikacji uwzględnianych w ewaluacji w ramach dyscypliny (3N) zmniejsza się o 3 w przypadku każdego pracownika prowadzącego działalność naukową uwzględnionego w liczbie N, który w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w podmiocie przez co najmniej 24 miesiące i nie był autorem ani współautorem żadnego z osiągnięć naukowych w danej dyscyplinie.

  2. Suma udziałów punktowych publikacji uwzględnianych w ewaluacji w dyscyplinie naukowej (3N) zmniejsza się o 6 – dla każdego pracownika prowadzącego działalność naukową, który w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w podmiocie przez co najmniej 24 miesiące, wskazał dyscyplinę w oświadczeniu, ale nie złożył oświadczenia, o zaliczeniu do N.

  3. Suma udziałów punktowych publikacji uwzględnianych w ewaluacji zmniejsza się o 6 w każdej dyscyplinie, w której w podmiocie prowadzona jest działalność naukowa – dla każdego pracownika prowadzącego działalność naukową, który w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w podmiocie przez co najmniej 24 miesiące i nie wskazał dyscypliny w oświadczeniu.

Z wyrazami szacunku
prorektor ds. badań naukowych
prof. zw. dr hab. Andrzej Noras

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.