facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kolejny wykład w ramach „Uniwersytetu Polonistów”

logo Uniwersytetu Polonistów

Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2016 roku zainaugurowała projekt „Uniwersytet Polonistów”, który adresowany jest do nauczycieli języka polskiego. Przedsięwzięcie obejmuje comiesięczne spotkania połączone z wykładami i dyskusjami. Druga edycja „Uniwersytetu Polonistów”, podobnie jak pierwsza, koncentruje się na „Przestrzeniach spotkania” i wpisuje się w program uroczystych obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego.

Kolejne spotkanie „Uniwersytetu Polonistów” rozpocznie się 20 marca 2018 roku o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach. Wykład pt. „Co skrywa językowa transpozycja wrażeń zmysłowych?” wygłosi prof. dr hab. Bernadetta Niesporek-Szamburska –językoznawca, dydaktyk w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze to: językowy obraz świata, język dzieci i młodzieży, literatura dla dzieci i młodzieży, dyskurs edukacyjny, uczenie języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego, nauczanie polonijne. Od wielu lat przygotowuje studentów do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty, pełni funkcję pełnomocnika rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. kształcenia nauczycieli. Jest ekspertem ds. nauczania i promocji języka polskiego w świecie. Opublikowała około 180 prac naukowych: monografii autorskich, artykułów w czasopismach i tomach zbiorowych, recenzji i podręczników, jest redaktorem i współredaktorem kilkunastu tomów monograficznych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu należy potwierdzić do 18 marca drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: uniwersytetpolonistow@us.edu.pl. W wiadomości należy podać: imię i nazwisko, dane szkoły, adres e-mail i numer telefonu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.