facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kolejny lot balonu badawczego

Zdjęcie: Balon badawczy Uniwersytetu Śląskiego

20 maja 2019 roku odbędzie się kolejny lot balonu wyposażonego w aparaturę do pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Mobile laboratorium to część Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA).

Balon wystartuje o godz. 18.00 z parkingu przy budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Podczas lotu przeprowadzone zostaną pomiary temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, a także stężenie sadzy i ozonu.

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery to wspólne przedsięwzięcie trzech wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na projekt składa się mobilne laboratorium (zainstalowane w koszu balonu na ogrzane powietrze) oraz laboratoria stacjonarne wyposażone w aparaturę do badań zanieczyszczenia atmosfery (ABZA). Projekt służy badaniu jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń oraz kierunków ich przemieszczania się. Jego koordynatorem jest dr hab. Mariola Jabłońska z Wydziału Nauk o Ziemi.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lot zostanie przeniesiony na inny termin.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.