facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kolejny lot badawczy balonu ULKA

balon ULKA

14 czerwca 2019 roku około godz. 17.30 odbędzie się kolejny lot badawczy Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA), w którym udział weźmie JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Balon, który jest wyposażony w aparaturę do pomiarów zanieszczyszczenia powietrza, wystartuje z okolic kompleksu pałacowo-parkowego w Koszęcinie, gdzie odbywać się będzie piknik rzemieślniczy. Podczas lotu przeprowadzone zostaną pomiary temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, a także stężenie sadzy i ozonu.

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery to wspólne przedsięwzięcie naukowców z trzech wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Tworzy je mobilne laboratorium zainstalowane w koszu balonu na ogrzane powietrze oraz laboratoria stacjonarne wyposażone w aparaturę do badań zanieczyszczenia atmosfery (ABZA). Projekt służy badaniu jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń oraz kierunków ich przemieszczania się. Koordynatorem przedsięwzięcia jest dr hab. Mariola Jabłońska z Wydziału Nauk o Ziemi.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lot zostanie przeniesiony na inny termin.

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery powstały dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.