facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kolejny lot badawczy balonu ULKA

Balon badawczy Uniwersytetu Śląskiego

We wtorek 19 grudnia 2017 roku balon ULKA, czyli napowietrzne uniwersyteckie laboratorium wyposażone w aparaturę do pomiarów zanieczyszczenia powietrza, odbędzie kolejny lot badawczy. Jego celem są testy aparatury, sprawdzenie stężenia sadzy i ozonu, a także porównanie wyników badań z pomiarami wykonanymi w listopadzie.

ULKA (Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery) to wspólne przedsięwzięcie naukowców z trzech wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Tworzy je mobilne laboratorium (zainstalowane w koszu balonu na ogrzane powietrze) oraz laboratoria stacjonarne wyposażone w aparaturę do badań zanieczyszczenia atmosfery (ABZA). Projekt służy badaniu jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń oraz kierunków ich przemieszczania się.

Balon wystartuje z placu przy Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie o godz. 14.00. W locie badawczym udział wezmą: doktorantka z Wydziału Nauk o Ziemi, dr hab. Mariola Jabłońska – kierownik Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery i prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras


O wydarzeniu napisali:

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.