facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kolejne spotkanie nt. „Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie czystych technologii węglowych”

14 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w sali 221 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ (Katowice, ul. Bankowa 14) odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dla kandydatów na „Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie czystych technologii węglowych” (ISD CTW).

W regulaminie rekrutacji przewiduje się przyjęcie dziesięciu absolwentów, studentów lub doktorantów następujących kierunków: inżynieria środowiska, górnictwo, chemia, fizyka, energetyka, inżynieria materiałowa oraz informatyka. W spotkaniu udział mogą wziąć również osoby studiujące kierunki pokrewne. Wszyscy doktoranci otrzymają stypendia naukowe, najlepszym zapewnione zostaną miejsca pracy w powstającym nowoczesnym Centrum Czystych Technologii Węglowych.

Studia uruchomione zostaną w październiku 2011 r. przez Główny Instytut Górnictwa. Stanowią część programu „Rozwój potencjału naukowego kadr na potrzeby czystych technologii węglowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.