facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kolejne spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Go to work!...”

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje kolejne spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Go to work! Polish young professionals on European labour market”. Celem programu jest wzmocnienie potencjału zawodowego absolwentów kierunków ścisłych i umożliwienie im odbywania zagranicznych staży. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat zasad przyjmowania zgłoszeń oraz odbywania staży. Spotkanie będzie także okazją do złożenia dokumentów aplikacyjnych oraz zadania pytań.

Wydarzenie skierowane jest do absolwentów sosnowieckich Wydziałów UŚ, a w szczególności absolwentów kierunków: informatyki, materiałoznawstwa oraz geologii.

Spotkanie odbędzie się 26 października 2011 roku o godz. 11.30 w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 39).

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie Biura Karier UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.