facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Klub Dyskusyjny Fizyków

5 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się wykład prof. zw. dr. hab. Marka Zrałka z cyklu „Z Najlepszymi przez Fizykę” pod tytułem: „Czas i przestrzeń –  od Arystotelesa do skali Plancka”. Wydarzenie inicjuje działanie Klubu Dyskusyjnego Fizyków. Klub adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej, interesującej się naukami przyrodniczymi. Przedsięwzięcie będzie prowadzone przez prof. zw. dr. hab. Marka Zrałka przy współpracy innych uczonych oraz Pracowni Dydaktyki Fizyki UŚ.

Zajęcia będą odbywały się w każdy ostatni czwartek miesiąca od godz. 15.00. W czasie spotkań, po wprowadzeniu w nowy temat, odbędą się zajęcia warsztatowe i dyskusja. Klub ma charakter nieformalny, jego członkiem może zostać każdy uczeń.

Tematyka zajęć Klubu
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.