facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kiermasz prac artystycznych osób niepełnosprawnych

W środę 5 kwietnia 2017 roku w holu rektoratu Uniwersytetu Śląskiego zostanie zorganizowany kiermasz prac artystycznych podopiecznych Ośrodka Święta Faustyna w Tychach. Placówka zajmuje się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz osobami z problemami psychicznymi, realizując działania zmierzacie do jak najpełniejszego rozwoju i możliwie samodzielnego oraz aktywnego życia podopiecznych.

W ramach ośrodka działa warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, świetlica środowiskowa oraz socjoterapeutyczna. Kiermasz będzie okazją nie tylko do zaprezentowania dorobku podopiecznych placówki, ale również pokazania jak ważna społecznie jest praca z osobami niepełnosprawnymi. Prace będzie można zakupić, a dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na wydatki związane z integracją społeczną uczestników. 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.