facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna

czerwona ikonka informacji w okręgu

Informujemy, że od 7 do 25 sierpnia 2017 roku kasa Uniwersytetu Śląskiego w rektoracie będzie nieczynna zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania Uczelni.

Obsługa wyjazdów zagranicznych zostanie zapewniona w formie bezgotówkowej (przelewy we wskazanych walutach obcych lub w pln) zgodnie z Zarządzeniem Rektora 30/2016 oraz Zarządzeniem Rektora 32/2016.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.