facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Październik 2019
01.10.2019Konferencja prasowa dot. 52. inauguracji roku akademickiego
01.10.2019Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
02.10.2019Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym
02.10.2019Konferencja z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Hadyny
05.10.2019Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora
07.10.2019Godziny rektorskie
07.10.201952. inauguracja roku akademickiego
08.10.2019Cykl wykładów i warsztatów dot. chemii zapachu
08.10.2019Inauguracja roku akademickiego w kampusie w Chorzowie
09.10.2019Impact mobility rEVolution’19
09.10.2019Konferencja pt. „Dydaktyka polonistyczna i jej nauki”
09.10.2019Inauguracja roku akademickiego w kampusie w Cieszynie
09.10.2019Spotkanie Koła Naukowego Kryminalistyki „Veritas”
10.10.2019Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w kampusie w Sosnowcu
10.10.2019Spotkanie w ramach Akademii Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego
12.10.2019Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Śląskim Dzieci
13.10.2019XI edycja konferencji pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”
13.10.2019Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2019/2020
14.10.2019Wystawa pt. „Polska Nauka w 20-leciu międzywojennym"
14.10.2019Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
14.10.2019Wykład Bonnie Nish pt. „Poetic Inquiry: The Ins and Outs of using poetry in research”
15.10.2019Indyjska sesja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Mahatmy Gandhiego
16.10.2019Spotkanie z przedstawicielami firmy PwC SDC
16.10.20199. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
16.10.2019Posiedzenie KRUP w Krakowie
16.10.2019InterNanoPoland 2019
16.10.2019Wizyta delegacji KRASP w Kijowie
16.10.2019Konferencja pt. „Miasto w Europie Środkowej w średniowieczu i czasach nowożytnych…”
16.10.2019Wizyta delegacji z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych
16.10.2019X gala Śląskiego Sportu Akademickiego
17.10.2019Podpisanie umowy o współpracy z Polską Radą Pelletu
17.10.2019Mobilne Targi Kariery na Wydziale Prawa i Administracji
18.10.2019RE-Interpretacje
20.10.2019Delegacja z Chin z wizytą na Uniwersytecie Śląskim
21.10.2019VI edycja Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego
21.10.2019Seminarium pt. „Seniorzy a srebrna gospodarka – szanse, wyzwania, perspektywy”
21.10.2019Wykład „Procuring Infrastructure PPPs 2018/Benchmarking Infrastructure 2020”
22.10.2019XIII spotkanie użytkowników mikroskopów konfokalnych
22.10.2019Mobilne Targi Kariery dla studentów Wydziału Humanistycznego w Katowicach
22.10.2019Wizyta dyrektora krakowskiego Instytutu Cervantesa
23.10.2019Konferencja pt. „Czynić fakty pojmowalnymi?...”
24.10.2019Konferencja pt. „Przestrzenie przekładu 5”
24.10.2019Wykład „Making Sense of American Politics in the Trump Era”
24.10.2019Konferencja „Co nowego w nowych mediach? Przyszłość zaczyna się dziś”
24.10.2019Spotkanie z dr Angelą Schmidt-Bernhardt na Wydziale Humanistycznym w Sosnowcu
25.10.2019Konferencja prasowa dot. Kongresu Oświaty Katowice 2019
25.10.2019Cykl spotkań z okazji jubileuszu 50 lat działalności „Egidy”
26.10.2019Kongres Oświaty Katowice 2019
26.10.2019Local Conference of Youth Poland 2019
26.10.2019Pierwsze spotkanie w ramach VI edycji Akademii Dyplomacji
28.10.2019Debata pt. „Dokąd zaprowadzą nas nobliści?”
29.10.2019Spotkania dla młodzieży „Źródła kultury europejskiej”
29.10.2019Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
29.10.2019Wykład pt. „Granica między etyką i religią – stanowisko Immanuela Kanta”
30.10.2019Spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.