facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Wrzesień 2019
03.07.2019Akademia Rozwoju Kariery 2019
24.08.201932. Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny
03.09.2019Inauguracja kursu językowo-adaptacyjnego dla obcokrajowców
04.09.2019Szkolenie dot. asertywności
09.09.2019XXXV Osobliwości Świata Fizyki
09.09.2019Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe
11.09.2019Salon Maturzystów 2019
11.09.2019Szkolenie pt. „W poszukiwaniu mocnych stron”
12.09.2019Konferencja pt. „Application of the Succession Regulation in the EU Member States”
12.09.2019Kolejny lot badawczy
13.09.2019Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Paulowi Lagarde’owi
14.09.2019VII edycja konferencji pt. „SpreadIT”
16.09.2019Seminarium pt. „Uniwersytet 2.0 – szanse i bariery wdrażania nowych regulacji prawnych w polskich uczelniach”
16.09.2019Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki
18.09.2019Gala „Śląskie Asy” 2019
18.09.2019Szkolenie pt. „Praca w zespole oraz jego budowanie…”
19.09.2019VIII edycja konferencji dla młodych naukowców pt. „Pomiędzy naukami – Science Beyond Disciplines”
19.09.2019Wizyta przedstawicieli Instytutu Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych
20.09.2019Podpisanie umów w ramach programu INTERREG Polska-Słowacja 2014–2020
21.09.2019Szkolenie dot. mediacji w sprawach rodzinnych
23.09.2019Konferencja pt. „Notatnik Jupyter w edukacji i badaniach”
23.09.2019Inauguracja intensywnego kursu adaptacyjnego dla zagranicznych studentów
24.09.2019Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
25.09.2019„Z humanistyką w przyszłość!” – Dzień otwarty Wydziału Filologicznego
25.09.2019Szkolenie pt. „Ogranicza cię jedynie wyobraźnia…”
25.09.2019Dzień otwarty Wydziału Prawa i Administracji UŚ
25.09.2019Seminarium pt. „Rynek rządowych zamówień publicznych w USA. Wprowadzenie”
26.09.2019IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”
26.09.2019Konferencja „Przemiany w oświacie i problematyce badań nad pedagogiką przedszkolną...”
26.09.201950 lat nauk biologicznych na Uniwersytecie Śląskim
27.09.2019Inauguracja II edycji programu „Uniwersytet Najlepszych”
30.09.2019Konferencja pt. „Nauczanie przez dociekanie i eksperymentowanie…”
30.09.2019Spotkanie dot. projektu DEEPWATER-CE

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.