facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Czerwiec 2019
19.02.2019Seminarium „Przestrzeń wyobrażona – przestrzeń wykreowana”
27.05.201915. Sosnowieckie Dni Literatury
01.06.2019Konferencja pt. „Logopedia młodych”
03.06.2019Letnia Akademia Gier 2019
03.06.2019Doświadczaj. Studiuj! Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020
04.06.201942. edycja sympozjum „Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych”
04.06.2019Jubileuszowa sesja naukowa „Geografia i geografowie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim…”
04.06.2019Stoisko Capgemini Career Spot
04.06.2019Dzień otwarty Biura Karier UŚ
04.06.2019Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Tadeuszowi Lewowickiemu
04.06.2019„Wałęsa w Kolonos”. Spektakl z udziałem prof. Jerzego Stuhra na UŚ
05.06.2019Rekrutacja do II edycji programu „Uniwersytet Najlepszych”
06.06.2019Szkolenie: obsługa Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
06.06.2019Konferencja naukowa „Nowe osobowości w muzyce i sztukach współczesnych…”
06.06.2019Prof. Jerzy Łuczka członkiem redakcji czasopisma „Scientific Reports”
07.06.2019Spotkanie pt. „Uniwersytet francuski jako miejsce tworzenia myśli krytycznej”
08.06.2019Konferencja pt. „Dialog bez barier”
08.06.2019XXIII uroczysty koncert akademicki z okazji święta uniwersytetu
10.06.2019Akcja „CINiBA nocą naładuje mocą!”
11.06.2019Międzynarodowy Tydzień Mobilności
13.06.2019Nadzwyczajne walne zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego
14.06.2019Wydział Prawa i Administracji UŚ trzeci w Polsce
14.06.2019Kolejny lot badawczy balonu ULKA
15.06.2019Szkolenie pt. „Mediacje w sprawach rodzinnych – aspekty praktyczne”
15.06.2019Debata oksfordzka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ
15.06.2019Spotkanie Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
15.06.2019Wykład pt. „Ekstremalny CERN – lewitacja i niezwykłe własności materii”
17.06.2019Jubileusz sześćdziesięciolecia Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
17.06.2019Otwarcie wielofunkcyjnej strefy aktywności w kampusie chorzowskim
18.06.2019Konferencja podsumowująca program „Uniwersytet Najlepszych”
18.06.2019CLXI promocja doktorska
19.06.2019Szkolenie dla studentów pt. „Jak skutecznie szukać informacji w Internecie?”
19.06.2019Uroczystość wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
25.06.2019Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
26.06.2019Seminarium pt. „Narracje weganizmu: reprezentacje/ interpretacje/ inspiracje”
26.06.2019Cykl warsztatów pt. „Zderzenia wiedzy: teatr w perspektywie myślenia i praktykowania”
26.06.2019Gala Mistrzów 2019
27.06.2019Podpisanie porozumienia dot. Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie
27.06.2019Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PKZP
28.06.2019Uroczystość wręczenia certyfikatów absolwentom Akademii Dyplomacji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.