facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Wrzesień 2018
01.07.2018Wakacje letnie
04.07.2018Akademia Rozwoju Kariery 2018
25.08.2018XXXI Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny
31.08.2018III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”
01.09.2018Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
03.09.2018Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha 2018
03.09.2018Uczniowie zainaugurują rok szkolny na Uniwersytecie Śląskim
03.09.2018Klasa Uniwersytetu Śląskiego z nauką języka chińskiego – podpisanie trójstronnego porozumienia
04.09.2018Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe – briefing prasowy
04.09.2018XXVI Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrona Środowiska
08.09.2018VI edycja konferencji pn. „SpreadIT”
10.09.2018Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe
11.09.2018Zasłużony dla miasta Katowic
13.09.2018Nawiązanie współpracy naukowo-dydaktycznej z ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
14.09.2018„Pomiędzy Naukami” – ogólnopolska konferencja dla młodych naukowców
14.09.2018Seminarium pn. „Bezpłatny transport zbiorowy w miastach: przyszłość czy populizm?”
17.09.2018Konferencja pt. „Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku”
17.09.2018Salon Maturzystów 2018
19.09.2018Konferencja pt. „Biopolityka męskości”
19.09.2018VI ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia”
20.09.2018III Sosnowieckie Forum Językoznawcze
21.09.2018Uroczystość wręczenia certyfikatów absolwentom Akademii Dyplomacji
24.09.2018Tydzień adaptacyjny dla studentów przyjeżdżających na międzynarodową wymianę na semestr zimowy 2018/2019
25.09.2018Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
26.09.2018Dzień otwarty Wydziału Filologicznego
26.09.2018Umowa partnerska dot. wsparcia integracji cudzoziemców w regionie
26.09.2018Tydzień adaptacyjny dla cudzoziemców rozpoczynających studia na UŚ
26.09.2018Europejski Dzień Języków w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
26.09.2018Jubileusz 45-lecia Wydziału Nauk Społecznych
27.09.2018Zasłużony dla miasta Sosnowca
27.09.2018„Śląskie Asy” 2018
27.09.2018Jubileusz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
28.09.2018Briefing prasowy poświęcony inauguracji 51. roku akademickiego
28.09.2018Regionalny Zjazd Geografów

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.