facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Wrzesień 2018
01.07.2018Wakacje letnie
04.07.2018Akademia Rozwoju Kariery 2018
25.08.2018XXXI Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny
31.08.2018III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”
01.09.2018Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
03.09.2018Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha 2018
03.09.2018Uczniowie zainaugurują rok szkolny na Uniwersytecie Śląskim
03.09.2018Klasa Uniwersytetu Śląskiego z nauką języka chińskiego – podpisanie trójstronnego porozumienia
04.09.2018Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe – briefing prasowy
04.09.2018XXVI Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrona Środowiska
08.09.2018VI edycja konferencji pn. „SpreadIT”
10.09.2018Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe
11.09.2018Zasłużony dla miasta Katowic
13.09.2018Nawiązanie współpracy naukowo-dydaktycznej z ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
14.09.2018„Pomiędzy Naukami” – ogólnopolska konferencja dla młodych naukowców
14.09.2018Seminarium pn. „Bezpłatny transport zbiorowy w miastach: przyszłość czy populizm?”
17.09.2018Konferencja pt. „Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku”
17.09.2018Salon Maturzystów 2018
19.09.2018Konferencja pt. „Biopolityka męskości”
19.09.2018VI ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia”
20.09.2018III Sosnowieckie Forum Językoznawcze
21.09.2018Uroczystość wręczenia certyfikatów absolwentom Akademii Dyplomacji
24.09.2018Tydzień adaptacyjny dla studentów przyjeżdżających na międzynarodową wymianę na semestr zimowy 2018/2019
25.09.2018Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
26.09.2018Dzień otwarty Wydziału Filologicznego
26.09.2018Umowa partnerska dot. wsparcia integracji cudzoziemców w regionie
26.09.2018Tydzień adaptacyjny dla cudzoziemców rozpoczynających studia na UŚ
26.09.2018Europejski Dzień Języków w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
26.09.2018Jubileusz 45-lecia Wydziału Nauk Społecznych
27.09.2018Zasłużony dla miasta Sosnowca
27.09.2018„Śląskie Asy” 2018
27.09.2018Jubileusz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
28.09.2018Briefing prasowy poświęcony inauguracji 51. roku akademickiego
28.09.2018Regionalny Zjazd Geografów

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.