facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Czerwiec 2017
18.02.2017Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim
04.03.2017IX Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego
07.03.2017Punkt konsultacyjny Straży Granicznej na Uniwersytecie Śląskim
03.04.2017Prof. Barbara Messamore z gościnnymi wykładami na Wydziale Filologicznym
22.05.2017Wystawa pt. „Matka Teresa – święta z Skopje, świętą świata”
26.05.2017Kurs samoobrony w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego
31.05.2017Przedstawiciele Université du Maine z wizytą na Uniwersytecie Śląskim
01.06.2017ŚMCEBI włącza się w obchody chorzowskiego święta miasta
01.06.2017Wykład pt. „The content and structure of entries in etymological and historical dictionaries” prof. Stevena N. Dworkina
02.06.2017Sesja kończąca XXV edycję Dni Ziemi w Sosnowcu
02.06.2017Uroczystość wręczenia nagród naukowych „PolarKNOW”
02.06.2017Międzynarodowa konferencja naukowa „Jan Patočka i inni…"
02.06.2017 Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej na Wydziale Filologicznym
02.06.2017Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie
06.06.2017Konferencja pt. „En arche en ho logos – słowo w dziejach i kulturze człowieka”
06.06.2017Trzecie Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji
06.06.2017Szkolenie pt. „Employer branding. Moda czy potrzeba?”
06.06.2017Podpisanie porozumienia o współpracy z Gminą Tarnowskie Góry
06.06.2017Szkolenie na temat baz Scopus oraz ScienceDirect
07.06.2017Wykład pt. „Luther und die deutsche Sprache“ prof. Anji Lobenstein-Reichmann
07.06.2017Warsztaty pt. „Po omacku – skuteczna komunikacja”
07.06.2017Nawiązanie współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
07.06.2017Wystawa pt. „Zagraniczna literatura naukowa”
07.06.2017Gala XXI edycji konkursu na przekład literacki
07.06.2017Seminarium pt. „»W stronę nowych możliwości« – między aktywizacją a pracą”
08.06.2017Posiedzenia Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP
08.06.2017Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich
08.06.2017Inauguracja działalności Strefy Sztuki
09.06.2017Spotkanie z architektem Bartłomiejem Nawrockim
10.06.2017Letnia sesja egzaminacyjna
10.06.2017Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
10.06.2017XXI uroczysty koncert akademicki z okazji święta uniwersytetu
12.06.2017Kolejna edycja akcji „CINiBA nocą naładuje mocą!”
12.06.2017Gala wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
13.06.2017Finał Śląskiego Festiwalu Strategii, Statystyki i Ekonomii (ŚFiStEk)
19.06.2017Konferencja programowa NKN w Warszawie
20.06.2017Druga edycja warsztatów pt. „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”
21.06.2017Seminarium pt. „Świat Optometrii”
21.06.2017Jubileusz 70. urodzin prof. Henryka Fontańskiego
22.06.2017Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP
22.06.2017Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia
22.06.2017Otwarte forum dyskusyjne pt. „Zmiana postaw wobec jąkania”
24.06.2017Letnia Akademia Gier w Cieszynie
26.06.2017Intensywny kurs letni języka angielskiego w English Language Centre
26.06.2017Szkolenie pt. „Badanie potrzeb kluczem do profesjonalnej obsługi klienta”
26.06.2017Wykład w ramach cyklu międzywydziałowych wykładów z zakresu nauk przyrodniczych
27.06.2017Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
28.06.2017Briefing prasowy dotyczący wielofunkcyjnej strefy aktywności
28.06.2017Gala Mistrzów 2017
29.06.2017Laureaci programu Start spotkali się z władzami uczelni
30.06.2017Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Corpus HistoricUS: the Body in/of History”
30.06.2017Nawiązanie współpracy z Politechniką Śląską
30.06.2017Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. Wojciechowi Popiołkowi

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.