facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv
Maj 2017
02.05.2017Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04.05.20174 maja dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
08.05.2017Otwarte Spotkanie Dydaktyczne poświęcone edukacji spersonalizowanej i tutoringowi
10.05.2017Dzień Chiński
10.05.2017Dni Narodowego Centrum Nauki w Kielcach
10.05.2017Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
11.05.2017Seminarium pt. „Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski”
12.05.2017I Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”
15.05.2017Konferencja pt. „Filozofie i teologie. Historia powiązań, waśni i współpracy”
18.05.2017Konferencja naukowa pt. „(Nie)porozumienie w komunikacji”
18.05.2017Konferencja naukowa pt. „Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru”
19.05.2017Konferencja pt. „Spojrzenie(a) ponad granicę(e)…”
19.05.2017I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy Ochrony Środowiska”
23.05.2017I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym”
23.05.2017Konferencja pt. „Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym”
23.05.2017Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
24.05.2017Konferencja pt. „Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej”
26.05.2017VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.