facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Listopad 2016
13.10.2016Rekrutacja do Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej
02.11.2016Godziny rektorskie
03.11.2016Spotkanie z przedstawicielami firmy PwC
03.11.2016Spotkanie konsultacyjne dotyczące stypendiów DAAD w ŚMCEiBI
04.11.2016Konferencja pt. „Obcość i odmienność w kulturze, literaturze i języku niemieckim w XX i XXI wieku”
04.11.2016Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich
04.11.2016Szkolenie z autoprezentacji dla nauczycieli
04.11.2016Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia
04.11.2016Spotkanie z cyklu „English & Tea” w English Language Centre
04.11.2016Jesienne spotkania z astronomią
05.11.2016LVIII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości
07.11.2016Wykład dr. Józefa Ruszara pt. „Księgowa wizja sądu ostatecznego. Ekonomia jako temat literacki”
08.11.2016Spotkanie z przedstawicielami firmy NGA HR Polska
08.11.2016VII edycja IT Academic Day na Uniwersytecie Śląskim
08.11.2016„Sonda 2” w ŚMCEiBI
08.11.2016„Work in Excel” – warsztaty dla studentów
09.11.2016VII edycja konferencji z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”
09.11.2016Współpraca z I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Żorach
09.11.2016Dzień Kultury Tureckiej
09.11.2016Spotkanie z firmą Google w ramach cyklu „Wystartuj karierę”
09.11.2016Trzeci wykład w ramach 16. edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
09.11.2016Spotkanie nt. „Skłamany Sienkiewicz? Debata o polskiej tożsamości”
10.11.2016SPiN Day 2016 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
14.11.2016VI edycja akcji „Uniwersytet Pomaga”
14.11.2016Międzynarodowa konferencja pt. „Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym”
14.11.2016Grupa nauczycieli z Austrii z wizytą w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ
14.11.2016Warsztaty pt. „Tworzenie i prowadzenie projektu w realiach studenckich”
15.11.2016CXLVI promocja doktorska
15.11.2016Spotkanie z gen. prof. dr. hab. Stanisławem Koziejem
15.11.2016Konferencja pt. „Ku pokrzepieniu serc? Jak czytać Sienkiewicza we współczesnej szkole”
16.11.2016Spotkanie z przedstawicielami firmy VEO Worldwide Services
16.11.2016Konferencja pt. „Copernicus Center @ SMCEBI”
16.11.2016Konferencja pt. „Koniec negocjacji – czas na wyrównanie płac kobiet i mężczyzn”
17.11.2016Warsztaty pt. „Personal branding. »Jakiś« wizerunek każdy ma”
17.11.2016VIII edycja GIS Day na Uniwersytecie Śląskim
17.11.2016Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
17.11.2016Promocja tomu jubileuszowego pt. „Światy poetyckie Tadeusza Kijonki”
18.11.2016Wybory do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego
18.11.2016Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Henryk Sienkiewicz – podróżnik w czasie i przestrzeni”
18.11.2016I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Refleksyjne wychowanie”
18.11.2016Konferencja skierowana do sektora małych i średnich przedsiębiorstw
18.11.2016Noc Planszówek
19.11.2016IV edycja Regionalnej Konferencji European Students For Liberty
19.11.2016Bezpłatny kurs obsługi programu „Płatnik”
19.11.2016Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego
21.11.2016Konferencja naukowa pt. „Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gajusz Juliusz Cezar”
21.11.2016Pierwsze spotkanie w ramach Otwartych Spotkań Dydaktycznych
22.11.2016Przedstawiciele firmy Capgemini na Wydziale Filologicznym
22.11.2016Brunch naukowo-biznesowy „Miliard w patencie”
22.11.2016Wizyta prof. Carlosa Muniza w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki
22.11.2016Jubileusz 70. urodzin prof. Tadeusza Sławka
23.11.2016Przedstawiciele firmy HCL na Wydziale Filologicznym
23.11.2016Konferencja konsultacyjna z cyklu „Ustawa 2.0 – założenia systemu szkolnictwa wyższego”
23.11.2016Wykład prof. Wojciecha Świątkiewicza w ramach 16. edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
24.11.2016Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka pt. „Europa po Brexicie”
24.11.2016Konferencja pt. „(Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży”
24.11.2016Warsztaty pt. „Komunikacja w zespole”
24.11.2016Konferencja programowa dotycząca rozwoju humanistyki
25.11.2016Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki na Uniwersytecie Śląskim
25.11.2016Warsztaty z zakresu tłumaczenia wspomaganego komputerowo
26.11.2016Akcja społeczna pt. „Porozmawiaj z notariuszem o… testamencie notarialnym”
26.11.2016Konkurs im. Marka Kuczmy
28.11.2016Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Myśl Myśliwskiego!…”
28.11.2016Dzień kina słowackiego na Wydziale Filologicznym
29.11.2016Seminarium pt. „Handel ludźmi – współczesne zagrożenia”
29.11.2016Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
30.11.2016Wystawa „Dyplomy 2011–2016: projektowanie graficzne”
30.11.2016Inauguracja działalności Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”
30.11.2016Wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom oraz nagrody w plebiscycie „Absolwent z Pasją”
30.11.2016Laureaci czwartej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją” oraz Absolwent Honorowy UŚ
30.11.2016Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż”
30.11.2016„Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania” na Uniwersytecie Śląskim

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.