facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Czerwiec 2016
01.05.2016Projekt „Po obu stronach sceny”
11.05.2016Wystawa „Bieguny – na początku był rysunek”
29.05.2016XVII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich
01.06.2016Wystawa pt. „Błędy i Owędy”
01.06.2016Dzień Dziecka na Uniwersytecie Śląskim
01.06.2016Wykład prof. Aleksandry Idzior
02.06.2016Posiedzenia Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego KRASP w Warszawie
02.06.2016I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jeść!” pt. „Uczta w kulturze”
03.06.2016II Dni Dostępności Cyfrowej w Katowicach
03.06.2016Finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie „Discover Canada 2016”
03.06.2016Szkolenie pt. „Prewencja mobbingu w zakładzie pracy – ujęcie praktyczne”
03.06.2016Wykład prof. Claudii Rapp z Uniwersytetu Wiedeńskiego
04.06.2016II Rowerowy Rajd Bioróżnorodności
06.06.2016Międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego
06.06.2016IV edycja kampanii „Co nas spina?”
07.06.2016Przedstawiciele Northeastern University z wizytą na Uniwersytecie Śląskim
07.06.2016CXLV promocja doktorska
08.06.2016Uniwersytet Śląski ma 48 lat
08.06.2016Drugie Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji
08.06.2016Konferencja prasowa dotycząca rekrutacji na UŚ
08.06.2016II Międzynarodowe Konfrontacje Akademickich Pracowni Artystycznych – Hucisko
08.06.2016Czwarty wykład w ramach modułu „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”
08.06.2016Warsztaty „Work-life balance, czyli pełna równowaga w życiu osobistym i zawodowym”
09.06.2016Spotkanie panelowe w ramach projektu CHiP
10.06.2016Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Bydgoszczy
10.06.2016Dni Otwarte międzynarodowego programu Executive Master of Business Administration
10.06.2016Interdyscyplinarne seminarium pt. „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”
10.06.2016Posiedzenie Zarządu European University Association w Zurychu
11.06.2016IX edycja akcji motoryzacyjnej pn. „iLoveRally”
11.06.2016XX uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu
13.06.2016Akcja „CINiBA nocą naładuje mocą!”
13.06.2016IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Aktualne Problemy Zamówień i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce’’
13.06.2016Gala wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
13.06.2016Wykład prof. Ewy Kosowskiej pt. „Oleńka Billewiczówna, czyli feminizm po polsku”
14.06.2016Promocja monografii pt. „Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje”
14.06.201650 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
14.06.2016Wyróżnienie w konkursie Innowator Śląska 2015
14.06.2016Spotkanie studentów z zagranicy z władzami UŚ
14.06.2016Medal Oficera Orderu Leopolda dla JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia
14.06.2016XIV Wieczór Teologiczny
15.06.2016Dzień informacyjny z obszaru nanotechnologii, zaawansowanych materiałów i biotechnologii
15.06.2016Dzień Otwarty Instytutu Filologii Germańskiej
15.06.2016Warsztaty „Przygotuj się do rekrutacji z Sephora University”
15.06.2016Posiedzenie EUA Research Policy Working Group
16.06.2016Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich w Katowicach
16.06.2016Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP
16.06.2016Wyniki wyborów władz Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
16.06.2016Nawiązanie współpracy z firmą Johnson Electric sp. z o.o.
16.06.2016Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
16.06.2016Spotkanie z dr. hab. prof. UW Adamem Redzikiem
16.06.2016Warsztaty pt. „Terapia osób głuchoniemych”
16.06.2016Konwersatorium „Jak teoria gier może przedłużyć życie?”
17.06.2016Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę z Miastem Zabrze
17.06.2016Konferencja naukowa pt. „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności”
17.06.2016Piknik Uniwersytetu Śląskiego i Zjazd Absolwentów UŚ
18.06.2016Prof. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem misji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych
18.06.2016Warsztaty naukowo-szkoleniowe w Centrum Logopedii UŚ
19.06.2016Msza św. w intencji śp. profesorów lwowskich uczelni
20.06.2016Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft. Współzależności, paralele, przenikanie”
20.06.2016Wykład prof. Zdzisławy Mokranowskiej pt. „»Język kradziony« – Henryk Sienkiewicz medialny”
21.06.2016Akademicki Certyfikat Znajomości Języka Obcego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
21.06.2016Podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Centro Universitário de União da Vitória
21.06.2016XIII Katowicko-Krakowskie Seminarium pt. „Fizyka Fazy Skondensowanej”
22.06.2016Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Marii Delaperrière
22.06.2016VI Światowy Kongres Polonistów
22.06.2016Delegacja Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych z wizytą na UŚ
22.06.2016Powołanie Śląskiego Porozumienia Doktorantów
22.06.2016Szkolenie pt. „Kreowanie pomysłów na biznes”
23.06.2016Konferencja pt. „Komputery kwantowe – narzędzia współczesnej informatyki”
23.06.2016Rekrutacja Uniwersytetu Śląskiego na placu Kwiatowym
23.06.2016Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki w Poznaniu
23.06.2016Gala Mistrzów
23.06.2016Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych
24.06.2016Uniwersytet Śląski dba o zwierzęta
24.06.2016Konferencja pt. „Jakie Katowice w metropolii, jaka metropolia z Katowicami?”
25.06.2016Uniwersytet Śląski podczas Festiwalu Kwiatów
27.06.2016Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ekonomia literatury”
27.06.2016Uroczystość wręczenia Złotych Odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
28.06.2016VII edycja konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL)
28.06.2016Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
28.06.2016Spotkanie delegacji konferencji rektorów z Polski i Hiszpanii
28.06.2016Briefing prasowy dotyczący uruchomienia Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
29.06.2016Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. Jackowi Wodzowi
29.06.2016Intensywny kurs letni języka angielskiego w English Language Centre
30.06.2016Trójstronne spotkanie konferencji rektorów z Polski (KRASP), Francji (CPU oraz CDEFI) i Niemiec (HRK)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.