facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Maj 2016
17.11.2015Cykl seminariów pt. „OPERAcje a due”
04.04.2016Dni Otwarte Instytutu Języka Angielskiego
19.04.2016Wybory dziekanów na kadencję 2016–2020
29.04.2016Studenckie Studio Radiowe „Egida” na fali 96,9 FM
01.05.2016Projekt studentów w ramach akcji „Marzycielska Poczta”
01.05.2016Zbiórka na rzecz zwierząt z katowickiego schroniska
01.05.2016Projekt „Po obu stronach sceny”
01.05.2016Prof. Adam Goldwyn z wykładami na Wydziale Filologicznym
02.05.2016Telefonogram dotyczący 2 maja 2016 roku
04.05.20164 maja dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
04.05.2016Uczniowie szkoły podstawowej z wizytą na Uniwersytecie Śląskim
05.05.2016Konferencja naukowa pt. „Kalejdoskop śródziemnomorski, czyli czym jest mediteranistyka?”
05.05.2016Warsztaty „Zarządzanie obowiązkami w czasie”
05.05.2016Podpisanie porozumienia ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja
05.05.2016Nawiązanie współpracy z firmą IBI Verde sp. z o.o.
05.05.2016Podpisanie porozumienia z firmą Cormet s.c.
05.05.2016Majowe „Popołudnia kaukaskie”
09.05.2016Dni Otwarte Instytutu Muzyki
09.05.2016II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne tendencje w resocjalizacji”
09.05.2016IV Międzynarodowa Konferencja Magistrantów
09.05.2016Konferencja pt. „Outsourcing w jednostkach publicznych – odpowiedzialność zarządzających”
09.05.2016Spotkanie z cyklu „Miliard w patencie”
09.05.2016Seminarium pt. „Moralny i prawny status zwierząt. Od reifikacji do upodmiotowienia”
09.05.2016Podpisanie umowy między Uniwersytetem Śląskim a I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie
09.05.2016Studenci z Rosji, Białorusi i Ukrainy gośćmi Uniwersytetu Śląskiego
10.05.2016Szkolenie „Otwarte metody warsztatowe – wstęp do facylitacji”
10.05.2016Wykład prof. Johna P. Hittingera
11.05.2016Przedstawiciele firmy Capgemini na Wydziale Filologicznym
11.05.2016Konferencja „Liberalizm w Polsce. Historia i współczesność idei”
11.05.2016Dzień Chiński
11.05.2016Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kontr-interpretacje”
11.05.2016Konferencja prasowa dotycząca VI Światowego Kongresu Polonistów
11.05.2016Wizyta delegacji z Ukrainy w ramach „Study Tours to Poland”
11.05.2016Posiedzenie Konsorcjum Progres 3
11.05.2016Wystawa „Bieguny – na początku był rysunek”
11.05.2016JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
11.05.2016Kolejny wykład w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”
12.05.2016Posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
12.05.2016Spotkanie pt. „Languages and Business”
12.05.2016Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Administracja kultury”
12.05.2016Dzień Kultury Kanadyjskiej
12.05.2016Konferencja pt. „Programowanie – Kariera – Biznes Vol. 2”
13.05.2016Polskie uczelnie będą współpracować z uczelniami z Chile
13.05.2016Zjazd Teologów
13.05.2016Konferencja naukowa pt. „Adam Didur…”
13.05.2016Briefing prasowy dotyczący Juwenaliów Śląskich
13.05.2016Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fizycznego „Collider Physics”
16.05.2016Seminarium pt. „Film i serial w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej”
16.05.2016Juwenalia Śląskie 2016
17.05.2016Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
17.05.2016Radio Egida w plenerze
17.05.2016Sympozjum naukowe „Kognitywistyka na uniwersytecie i na rynku pracy”
17.05.2016Spotkanie pt. „O prawie do informacji i o Sieci Watchdog”
17.05.2016Porozumienie o współpracy dydaktycznej z IV LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie
17.05.2016Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
18.05.2016Konferencja „Misericordia Dei et hominis”
18.05.2016Europejski Kongres Gospodarczy 2016
18.05.2016Konferencja „Bioetyka i prawo – zawada dla postępu czy ostatnia reduta człowieczeństwa?”
18.05.2016Wykład pt. „Retoryka złotej wolności we wczesnonowożytnym okresie kształtowania się Ukrainy”
18.05.2016Wykład prof. Aliny Kowalczykowej pt. „Żeromski na nowo odczytany”
18.05.2016Trzeci wykład w ramach modułu „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”
19.05.2016JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler gościem Uniwersytetu Śląskiego
19.05.2016Międzynarodowa konferencja pt. „Ekologia kulturowa – inspiracje, interpretacje, perspektywy”
19.05.2016Jubileusz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
19.05.2016Godziny rektorskie 19 i 20 maja
19.05.2016Podpisanie porozumienia z firmą DAS Polska
20.05.2016III Ogólnopolskie Spotkanie Pełnomocników Rektorów ds. Jakości Kształcenia
20.05.2016Hackathon „Code for the Kingdom”
20.05.2016Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich w Opolu
20.05.2016„Juwenalia na sportowo”
20.05.2016Warsztaty z zakresu tłumaczenia wspomaganego komputerowo – obsługa programu memoQ
20.05.2016Seminarium zamykające studia podyplomowe i podsumowujące projekt „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka”
20.05.2016Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich
21.05.2016Słuchacze Akademii Dyplomacji spotkali się z dr. Janem Olbrychtem
21.05.2016Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu START
23.05.2016Komunikat dotyczący Juwenaliów Zagłębia 2016
23.05.2016Konferencja „Building global presence – impact of rankings in CEE research landscape”
23.05.2016Juwenalia Zagłębia 2016
23.05.2016Uroczystość wręczenia Nagrody im. Iwana Wyhowskiego
23.05.2016 Szkolenie pt. „Podstawy szwedzkiego w biznesie”
24.05.2016Spotkanie z przedstawicielami firmy EKO-OKNA S.A
24.05.2016III Ogólnopolska Konferencja „Baśń i bajka – udział w rozwoju dziecka”
24.05.2016Spotkanie z Wojciechem Szymańskim
24.05.2016Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
24.05.2016Warsztaty „Kreatywność można wytrenować”
25.05.2016Wykład prof. Ryszarda Koziołka pt. „Najsłynniejsza polska powieść”
25.05.2016Kolejny wykład w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”
27.05.2016Telefonogram dotyczący 27 maja 2016 roku
28.05.2016Warsztaty pt. „Trening intepersonalny”
29.05.2016XVII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich
29.05.2016Spotkanie z Jackiem Aloisem Smolorzem
30.05.2016III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe pt. „Kompleksowa diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy”
30.05.2016Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę naukowo-badawczą ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym
30.05.2016Gala „Śląskich Asów”
31.05.2016Dzień Otwarty kierunku antropologia języka i komunikacji
31.05.2016Dzień Otwarty Instytutu Filologii Słowiańskiej

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.