facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Luty 2016
28.01.2016Kolejna edycja akcji „CINiBA nocą naładuje mocą!”
01.02.2016II Interdyscyplinarna Konferencja „Cywilizacja pieniądza”
01.02.2016Biolodzy z Uniwersytetu Śląskiego w obronie Puszczy Białowieskiej
01.02.2016Posiedzenie Rady Innowacyjności Grupy Azoty ZAK SA
01.02.2016Szkolenie pt. „Co zamiast biznesplanu?”
02.02.2016Szkolenie dot. modelowania wód podziemnych w oprogramowaniu FEFLOW
02.02.2016Posiedzenie Kapituły Nagrody im. Iwana Wyhowskiego
02.02.2016Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Konfucjusza w Opolu
05.02.2016Posiedzenie Rady Studentów PSRP w Katowicach
05.02.2016Spotkanie autorskie z dr. hab. prof. UŚ Ryszardem Koziołkiem
06.02.2016Zawody okręgowe XLII Olimpiady Geograficznej
08.02.2016Posiedzenie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
09.02.2016Briefing prasowy dot. uruchomienia Środkowoeuropejskich Studiów Historycznych
09.02.2016Pierwsze międzynarodowe studia historyczne
09.02.2016Wystawa pt. „Nostalgia”
10.02.2016Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+
10.02.2016Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach programu TANGO II
10.02.2016Porozumienie z Fundacją na Rzecz Innowacyjności i Rozwoju Nauki
11.02.2016Szkolenie z zakresu zarządzania projektami
11.02.2016Spotkanie w MNiSW poświęcone umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego oraz promocji zagranicznej polskich uczelni
15.02.2016Klasa Uniwersytetu Śląskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świętochłowicach
15.02.2016Szkolenie pt. „Finansowa przyszłość”
16.02.2016Spotkanie z cyklu „English & Tea”
16.02.2016Jubileusz 30-lecia firmy KAMSOFT SA
22.02.2016Szkolenie pt. „Animator czasu wolnego”
22.02.2016II Festiwal Języka Ojczystego
23.02.2016Inauguracyjne posiedzenie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego
23.02.2016Spotkanie informacyjne z przedstawicielem Campus France Polska
23.02.2016Wykłady gościnne na temat Skandynawii, historii, wikingów oraz sag
24.02.2016Podpisanie porozumień o współpracy UŚ z instytucjami działającymi na rzecz wychowania przedszkolnego
24.02.2016Seminarium pt. „Sztuki zapomnienia”
24.02.2016Inauguracja Centrum Aplikacji OXO i Polimerów
24.02.2016Wykład w CINiBA pt. „Szaleniec, oszust czy Bóg? Kim naprawdę był Jezus”
25.02.2016Szkolenie pt. „Elementy survivalu korporacyjnego”
25.02.2016I międzynarodowe sympozjum pt. „One Belt, one Road: policy, economy and technology”
25.02.2016Spotkania naukowe na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
25.02.2016Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
26.02.2016Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Aspects of Royal Power in Medieval Scandinavia”
26.02.2016Wykład podsumowujący wystawę pt. „Exlibris Naturalis – ekslibrisy z motywami przyrodniczymi”
29.02.2016Podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a firmą Net-o-logy
29.02.2016Szkolenie AIP „Sztuka wystąpień publicznych”

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.