facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
2016
27.10.2015Charytatywny Kiermasz Książek w CINiBA
17.11.2015Cykl seminariów pt. „OPERAcje a due”
23.12.2015Przerwa świąteczna na sportowo
24.12.2015Praca Kancelarii Ogólnej w okresie świątecznym
24.12.2015COS i BK nieczynne w okresie świątecznym
28.12.2015Praca Działu Nauki na przełomie grudnia i stycznia
29.12.2015Godziny pracy kasy UŚ
07.01.2016JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
11.01.2016Wystawa pt. „Na dobry początek”
11.01.2016Podpisanie umowy o współpracy z Université d’Artois we Francji
11.01.2016Zebranie wyborcze – komunikat Pozawydziałowej Komisji Wyborczej (przewodnicząca Anna Kluczka)
12.01.2016Wykład gen. dr. Mieczysława Bieńka
12.01.2016XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej
12.01.2016Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Polską Izbą Ekologii
12.01.2016Zebranie wyborcze – komunikat Pozawydziałowej Komisji Wyborczej (przewodniczący Jacek Szymik-Kozaczko)
13.01.2016Dni Otwarte kierunku międzynarodowe studia polskie
13.01.2016Briefing prasowy nt. konferencji dotyczącej ochrony danych medycznych
13.01.2016Konferencja naukowa dotycząca ochrony danych medycznych
13.01.2016Podpisanie porozumienia z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
13.01.2016Zebranie wyborcze – komunikat Pozawydziałowej Komisji Wyborczej (przewodnicząca Marta Kunicka)
13.01.2016Kolejne spotkanie z cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”
13.01.2016Szkolenie pt. „Jak mówić, by inspirować ludzi?”
14.01.2016XIX posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
14.01.2016Zebranie wyborcze – komunikat Pozawydziałowej Komisji Wyborczej (przewodnicząca Magdalena Ślebarska)
14.01.2016Wykład pt. „Listy miłosne u pisarzy II sofistyki”
15.01.2016Seminarium naukowe pt. „Meandry edukacji medialnej w Polsce – wybrane perspektywy”
15.01.2016Zebranie wyborcze – komunikat Pozawydziałowej Komisji Wyborczej (przewodniczący Jacek Świerczek)
15.01.2016Wizyta delegacji z Uniwersytetu w Żylinie na Wydziale Nauk o Ziemi
15.01.2016Zebranie wyborcze – komunikat Pozawydziałowej Komisji Wyborczej (przewodnicząca Agata Kołodziejczyk)
15.01.2016IX wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty
15.01.2016V Ogólnopolska Noc Biologów w Katowicach
16.01.2016Próbny egzamin z języka angielskiego na poziomie MOCK – IELTS
16.01.2016XXIV gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji
18.01.2016Warsztaty języka portugalskiego i hiszpańskiego w ramach Dni Języków na Uniwersytecie Śląskim
18.01.2016Posiedzenie Prezydium KRASP w Katowicach
18.01.2016Konferencja prasowa dotycząca zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
18.01.2016Szkolenia Akademickiego Centrum Sukcesu
19.01.2016Spotkanie informacyjne nt. wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw
19.01.2016Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”
19.01.2016Szkolenie pt. „Formaty reklamowe w social media?”
20.01.2016Promocja książki pt. „W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku…”
21.01.2016Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2016”
21.01.2016Konferencja pt. „Fictional Maps” i wykład Stefana Ekmana
21.01.2016Gala akcji „Dialog ponad Podziałami”
22.01.2016Egzaminy i certyfikaty IC3 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ
22.01.2016Kolejne zajęcia z cyklu „English & Tea”
22.01.2016III Koncert noworoczny z cyklu „Chorzów odczarowany…”
23.01.2016Próbny egzamin z języka angielskiego na poziomie Cambridge Certificate in Advanced English
23.01.2016Eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Biologicznej
23.01.2016Słuchacze Akademii Dyplomacji spotkają się z posłem Markiem Plurą
25.01.2016Szkolenia w Akademickim Centrum Sukcesu
25.01.2016Otwarcie Uniwersyteckiego Żłobka „Elementarz” w Katowicach
26.01.2016Podpisanie porozumienia z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla
26.01.2016Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
27.01.2016Spotkanie informacyjne dotyczące programu Corporate Readiness Certificate
27.01.2016Szkolenie pt. „Elementy survivalu korporacyjnego”
28.01.2016Kolejna edycja akcji „CINiBA nocą naładuje mocą!”
28.01.2016Briefing prasowy „100 dni do matury. Wielkie odliczanie”
28.01.2016Posiedzenia Zarządu i Rady European University Association
28.01.2016Spotkanie informacyjne dot. Bloku Kształcenia Nauczycielskiego
30.01.2016Próbny egzamin z języka angielskiego na poziomie Cambridge First
30.01.2016Uroczysty bal charytatywny „Bal z różą”
01.02.2016II Interdyscyplinarna Konferencja „Cywilizacja pieniądza”
01.02.2016Biolodzy z Uniwersytetu Śląskiego w obronie Puszczy Białowieskiej
01.02.2016Posiedzenie Rady Innowacyjności Grupy Azoty ZAK SA
01.02.2016Szkolenie pt. „Co zamiast biznesplanu?”
02.02.2016Szkolenie dot. modelowania wód podziemnych w oprogramowaniu FEFLOW
02.02.2016Posiedzenie Kapituły Nagrody im. Iwana Wyhowskiego
02.02.2016Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Konfucjusza w Opolu
05.02.2016Posiedzenie Rady Studentów PSRP w Katowicach
05.02.2016Spotkanie autorskie z dr. hab. prof. UŚ Ryszardem Koziołkiem
06.02.2016Zawody okręgowe XLII Olimpiady Geograficznej
08.02.2016Posiedzenie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
09.02.2016Briefing prasowy dot. uruchomienia Środkowoeuropejskich Studiów Historycznych
09.02.2016Pierwsze międzynarodowe studia historyczne
09.02.2016Wystawa pt. „Nostalgia”
10.02.2016Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+
10.02.2016Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach programu TANGO II
10.02.2016Porozumienie z Fundacją na Rzecz Innowacyjności i Rozwoju Nauki
11.02.2016Szkolenie z zakresu zarządzania projektami
11.02.2016Spotkanie w MNiSW poświęcone umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego oraz promocji zagranicznej polskich uczelni
15.02.2016Klasa Uniwersytetu Śląskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świętochłowicach
15.02.2016Szkolenie pt. „Finansowa przyszłość”
16.02.2016Spotkanie z cyklu „English & Tea”
16.02.2016Jubileusz 30-lecia firmy KAMSOFT SA
22.02.2016Szkolenie pt. „Animator czasu wolnego”
22.02.2016II Festiwal Języka Ojczystego
23.02.2016Inauguracyjne posiedzenie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego
23.02.2016Spotkanie informacyjne z przedstawicielem Campus France Polska
23.02.2016Wykłady gościnne na temat Skandynawii, historii, wikingów oraz sag
24.02.2016Podpisanie porozumień o współpracy UŚ z instytucjami działającymi na rzecz wychowania przedszkolnego
24.02.2016Seminarium pt. „Sztuki zapomnienia”
24.02.2016Inauguracja Centrum Aplikacji OXO i Polimerów
24.02.2016Wykład w CINiBA pt. „Szaleniec, oszust czy Bóg? Kim naprawdę był Jezus”
25.02.2016Szkolenie pt. „Elementy survivalu korporacyjnego”
25.02.2016I międzynarodowe sympozjum pt. „One Belt, one Road: policy, economy and technology”
25.02.2016Spotkania naukowe na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
25.02.2016Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
26.02.2016Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Aspects of Royal Power in Medieval Scandinavia”
26.02.2016Wykład podsumowujący wystawę pt. „Exlibris Naturalis – ekslibrisy z motywami przyrodniczymi”
29.02.2016Podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a firmą Net-o-logy
29.02.2016Szkolenie AIP „Sztuka wystąpień publicznych”
01.03.2016Konferencja online pt. „Cywilizacja zdrowia”
01.03.2016Konferencja prasowa związana z inauguracją modułu „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”
01.03.2016Pierwsze w Polsce seminarium „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”
01.03.2016Inauguracja Rad Programowo-Biznesowych jednostek organizacyjnych WNS
01.03.2016CXLIII promocja doktorska
01.03.2016Wystawa pt. „Jan Hus 600 lat”
02.03.2016Drugi blok cyklu „Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania” 2015/2016
02.03.2016Seminarium pt. „Co wiemy o smogu? Informowanie o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce”
02.03.2016Wykład w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”
03.03.2016Dni otwarte kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa
03.03.2016Posiedzenie Prezydium KRASP w Krakowie
03.03.2016Szkolenie „How to prepare for a job interview?”
03.03.2016Konferencja naukowa pt. „Przeciwdziałanie korupcji w sporcie”
03.03.2016Kolejne spotkanie naukowe na WBiOŚ
03.03.2016Dzień Kultury Bułgarskiej
03.03.2016Seminarium pt. „Topika Zagłady”
04.03.2016Konferencja prasowa wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego
04.03.2016Jubileusz Narodowego Centrum Nauki
04.03.2016Konferencja „Instytucjonalne wspieranie zespołów badawczych”
04.03.2016Promocja monografii „Prosumenckie społeczeństwo a energetyka prosumencka...”
05.03.2016Okręgowe eliminacje z Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
05.03.2016Bezpłatne konsultacje logopedyczne, ortodontyczne i audiologiczne
05.03.2016Eliminacje okręgowe Olimpiady Języka Rosyjskiego
06.03.2016Dzień Otwarty z neurologopedią
06.03.2016Uniwersytet Śląski oraz firmy IT organizują panel dyskusyjny w ramach Intel Extreme Masters
07.03.2016V edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowo-dydaktycznej pt. „Kobieta... bezpieczna”
07.03.2016Kursy angielskiego języka prawniczego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ
07.03.2016Dni Otwarte Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie
07.03.2016Spotkanie dyskusyjne wokół książki „Uniwersytet jako dobro wspólne…”
07.03.2016Szkolenie AIP pt. „Jak tworzyć treści wirusowe w social media?”
08.03.2016Wykład gościnny Grzegorza Miecugowa
08.03.2016Wykład prof. Margaret Mullett
08.03.2016Wykład gościnny dr Marzeny Bogus
08.03.2016Jubileusz 80-lecia prof. Czesława Głombika oraz prof. Haliny Promieńskiej
08.03.2016Dzień Kobiet z międzynarodowej perspektywy
09.03.2016Firma Travel Exchange & Education na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
09.03.2016Kurs przygotowujący do nauczania języka angielskiego w przedszkolach w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ
09.03.2016Inauguracja kampanii społecznej „Granatem w (prze)dawkowanie. UŚwiadamiamy”
09.03.2016Debata „Granice opresyjności prawa – ile wolno władzy w stosunku do obywatela?”
10.03.2016X Ogólnopolski Konkurs Chemiczny
10.03.2016Międzynarodowa konferencja „Ochrona Konsumenta na Rynku Usług”
10.03.2016Przedświąteczne spotkanie z emerytowanymi pracownikami Uniwersytetu Śląskiego
10.03.2016Debata z kandydatami na funkcję rektora w kadencji 2016–2020
10.03.2016Spotkanie autorskie z prof. Ryszardem Koziołkiem
11.03.2016Konferencja pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania w nauczaniu języków obcych i pomiaru biegłości językowej”
11.03.2016Briefing prasowy zapowiadający Światowy Tydzień Mózgu 2016
11.03.2016Spotkanie w klubie dyskusyjnym „English & Tea”
11.03.2016Pierwsze seminarium z cyklu „Pożywka. Seminaria o jedzeniu”
12.03.2016IT suits You! – spotkania na temat świadomego trybu życia
14.03.2016X edycja Święta Liczby Pi
14.03.2016Podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia ścieżki rowerowo-edukacyjnej wokół Jeziora Goczałkowickiego
14.03.2016Światowy Tydzień Mózgu 2016
14.03.2016Szkolenie „Jak za darmo być obecnym w mediach?”
15.03.2016IBM Open Day na Wydziale Filologicznym
15.03.2016Posiedzenie prezentacyjne Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego
15.03.2016Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do programu Fulbrighta
15.03.2016Prof. Andrzej Kowalczyk wybrany rektorem Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2016–2020
16.03.2016Wykład gościnny prof. Anthony’ego Kossiakoffa z University of Chicago
16.03.2016Wykład gościnny prof. Jose Rizo-Reya z University of Texas Southwestern Medical Center
16.03.2016Uroczyste spotkanie Loży Katowickiej Business Centre Clubu
16.03.2016Szkolenia w ramach wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw
16.03.2016Polskie zwyczaje wielkanocne dla międzynarodowej publiczności
16.03.2016Kolejny wykład w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”
17.03.2016Konkurs wiedzy o konfliktach zbrojnych po 1945 roku
17.03.2016Posiedzenie Kapituły wyborów Kobiety Sukcesu Śląska
17.03.2016Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
17.03.2016Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
18.03.2016Konferencja prasowa dot. odkrycia fragmentów białek i naczyń krwionośnych w kościach liczących prawie ćwierć miliarda lat
18.03.2016Dzień otwarty w Uniwersyteckim Żłobku „Elementarz” w Katowicach
19.03.2016Akademickie Mistrzostwa Śląska Szkół Wyższych w ergometrze wioślarskim
21.03.2016Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową
21.03.2016Dzień Kultur Indii i Nepalu
21.03.2016Zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci w Nepalu
21.03.2016„Spotkanie z nauką i życiem studenckim…” – Dzień Otwarty Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ
21.03.2016Wybory prorektorów
21.03.2016Wyniki wyborów prorektorów na kadencję 2016–2020
22.03.2016IBM w Instytucie Informatyki UŚ
22.03.2016Spotkanie z cyklu „Open Space Business Workshop…”
22.03.2016Szkolenia w Biurze Karier: CV i LM
22.03.2016Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
22.03.2016V spotkanie w ramach cyklu otwartych seminariów pt. „Starość”
23.03.2016XX Konkurs Wiedzy Technicznej
23.03.2016Finał I Agonu Retorycznego
23.03.2016Konferencja pt. „System ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego…”
23.03.2016Uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego na Uniwersytecie Śląskim
23.03.2016Pierwszy wykład w ramach modułu „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”
23.03.2016Seminarium „Projekt BioWar”
24.03.2016Briefing prasowy dotyczący Świąt Wielkanocnych
24.03.2016Plebiscyt najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego
24.03.2016Szkolenie pt. „Fabuła w grywalizacji”
29.03.2016Briefing prasowy dot. konferencji pt. „Languages & Emotions”
30.03.2016Podpisanie umowy między Uniwersytetem Śląskim a Uniwersytetem Shota Rustaveli w Batumi
30.03.2016Dzień Belgijski
31.03.2016Frankofonia 2016
31.03.2016Gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych
31.03.2016Dzień Otwarty Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
31.03.2016Warsztaty z cyklu „Studenckie PsychoCzwartki”
31.03.2016Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów UŚ
01.04.2016Kilometry dobra z Uniwersytetem Śląskim
01.04.2016Dni Otwarte Instytutu Filologii Germańskiej
01.04.2016Warsztaty w zakresie tłumaczenia wspomaganego komputerowo – wprowadzenie do obsługi programu memoQ
02.04.2016Konferencja pt. „Languages & Emotions”
02.04.2016LVII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości
02.04.2016Bal Studenta 2016
03.04.2016II Dzień Otwarty z neurologopedią
04.04.2016Dni Otwarte Instytutu Języka Angielskiego
04.04.2016Wizyta przedstawicieli School of Humanities and Law NEU
04.04.2016Zarządzanie projektami z Project Management Institute
04.04.2016Otwarcie wystawy „Szlak do wolności”
04.04.2016Szkolenie pt. „Wizerunek w Internecie”
05.04.2016Firma Capgemini na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
05.04.2016Konferencja prasowa dotycząca uruchomienia Akademii Start & Up
06.04.2016Doroczna konferencja European University Association (EUA)
06.04.2016AXIS Services na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
06.04.2016Dzień Otwarty Instytutu Informatyki
06.04.2016Briefing prasowy dotyczący uruchomienia Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej
06.04.2016Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Francja jakiej nie znacie…”
06.04.2016Rusza projekt „Studia... i co dalej?”
07.04.2016Dzień Otwarty Wydziału Prawa i Administracji
07.04.2016Hispanofonia 2016
07.04.2016II i III Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy”
07.04.2016Nawiązanie współpracy z firmą Asplant – Skotniccy sp. j.
07.04.2016Konferencja prasowa dotycząca Kongresu Historyków Języka
07.04.2016Podpisanie porozumienia z firmą Ekoenergia Silesia SA
07.04.2016Spotkanie wokół „Notatników” Aleksandra Wata wydanych w transkrypcji i opracowaniu Adama Dziadka i Jana Zielińskiego
07.04.2016Spotkanie rekrutacyjne do Agencji Wywiadu
08.04.2016Dzień Otwarty Instytutu Filologii Słowiańskiej
08.04.2016Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów
08.04.2016Nawiązanie współpracy dydaktycznej z VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach
08.04.2016Wieczór z geografią przed maturą
09.04.2016Próbny egzamin z języka angielskiego MOCK – Cambridge Advanced
09.04.2016Próbny egzamin z języka angielskiego MOCK – Cambridge First
09.04.2016VI Bal Filologa
10.04.2016Uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą śp. Krystynę Bochenek
11.04.2016Dni Otwarte Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki
11.04.2016Spotkanie z firmą PwC na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
11.04.2016Wręczenie dyplomów w konkursie „Zielona Pracownia”
11.04.2016Święto Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ „Pipsodni 2016”
11.04.2016Szkolenie „Motywacja błyskawiczna…”
11.04.2016Gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych
11.04.2016Powstanie Klaster Centrum Innowacji Technologicznych
11.04.2016Cykl spotkań „Poniedziałki z Psychologią Społeczną”
11.04.2016O wspinaniu się na drabinę władzy, czyli William Shakespeare w Katowicach
12.04.2016Seminarium kadry zarządzającej Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego
12.04.2016Charytatywny Kiermasz Książek Naukowych w CINiBA
12.04.2016Projekt „Studia… i co dalej? w Cieszynie”
12.04.2016Spotkanie z prof. Patrickiem Aebischerem, rektorem Federalnej Szkoły Politechnicznej w Lozannie
13.04.2016Kongres Historyków Języka
13.04.2016Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i edukacyjnym”
13.04.2016Szkolenie Biura Karier „Animacja czasu wolnego”
13.04.2016Spotkanie z Wojciechem Malajkatem
13.04.2016„Motywacja zespołu z wykorzystaniem grywalizacji”
14.04.2016Dni Otwarte Wydziału Nauk Społecznych
14.04.2016Dzień Korporanta
14.04.2016Dzień Kultury Japonii
14.04.2016Uczestnicy International Staff Week z wizytą na Uniwersytecie Śląskim
14.04.2016Finał IV Konkursu Realioznawczego o Republice Federalnej Niemiec i mieście Kolonii
14.04.2016XIV Festiwal Slajdów Podróżniczych w Katowicach
14.04.2016Uroczystość nadania imienia Profesor Ireny Bajerowej Instytutowi Języka Polskiego
14.04.201613. Węgiel International Student Film Festival
14.04.2016XIII Wieczór Teologiczny „Biblia jako słowo Boga”
15.04.2016Konferencja Dziekanów Wydziałów Historycznych i Dyrektorów Instytutów Historii
15.04.2016Gala wręczenia dyplomów uczestnikom ABSL Academy
15.04.2016Gala wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek
16.04.2016Słuchacze Akademii Dyplomacji spotkają się z Markiem Korowajczykiem – dyrektorem Departamentu Spraw Zagranicznych
18.04.2016Dzień Otwarty z firmą Sopra Steria
18.04.2016Konferencja podsumowująca projekt LIFE 11
18.04.2016„Dzień zdrowia i życia” w Szkole Zarządzania UŚ
18.04.2016Dni dawców szpiku na Uniwersytecie Śląskim
18.04.2016Konferencja dla nauczycieli języków obcych „Teaching for success. Towards Innovation in Language Education”
18.04.2016Porozumienie powołujące Akcelerator branży gier wideo
18.04.2016Seminarium naukowe „Nowe Prawo zamówień publicznych…”
19.04.2016Trwa rekrutacja do Akademii Start & Up
19.04.2016Wybory dziekanów na kadencję 2016–2020
19.04.2016Warsztaty i sesja plenarna „Stop niskiej emisji…”
19.04.2016Briefing prasowy dotyczący Nocnych Powtórek Maturalnych
19.04.2016Finał X Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego
19.04.2016CXLIV promocja doktorska
19.04.2016„Debata Pięciu Szkół”
20.04.2016Projekt „Studia… i co dalej?” na Wydziale Nauk Społecznych
20.04.2016Drugi wykład w ramach modułu „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”
20.04.2016Gala wręczenia nagród środowiskowych Laur Studencki 2015
21.04.2016Warsztaty z firmą Infosys
21.04.2016Wieczór autorski pt. „Literatura – fantastyka – polityka“
21.04.2016Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP
21.04.2016Spotkanie informacyjne Działu Projektów
21.04.2016Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
21.04.2016Spotkanie przedstawicieli uczelni z małymi pacjentami szpitala klinicznego w Zabrzu
21.04.2016Prelekcja i wystawa fotograficzna „Galapagos i Ekwador”
22.04.2016XVII Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich
22.04.2016Międzynarodowy Dzień Geografa
22.04.2016Gala wręczenia nagród „Zielone czeki”
22.04.2016Gala wręczenia nagród finalistom XX Konkursu Wiedzy Technicznej
23.04.2016Warsztaty Cambridge First Clinic
24.04.2016Konferencja pt. „Cambridge English scale and IELTS components”
25.04.2016Zbiórka elektrośmieci na rzecz uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Katowicach
25.04.2016Konferencja „Closing the scientific and innovation gap in Europe…”
25.04.2016Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Gościnność”
25.04.2016Nocne Powtórki Maturalne 2016
25.04.2016Szkolenie „Using social media in job hunting”
25.04.2016Debata pt. „System oświatowy a potrzeby edukacyjne społeczności lokalnej”
25.04.2016Szkolenie pt. „Gra z klientem”
26.04.2016Dzień otwarty Instytutu Historii
26.04.2016IX edycja cieszyńskiej Wampiriady
26.04.2016Warsztaty z zakresu prawa pracy
26.04.2016Uroczystość wręczenia nagród naukowych „PolarKNOW”
26.04.2016Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
26.04.2016Seminarium pt. „Behind the scenes of Byzantine literary satire”
27.04.2016I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich nawiąże współpracę z Uniwersytetem Śląskim
27.04.2016Kolejny wykład w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”
27.04.2016Kwietniowe „Popołudnia kaukaskie”
28.04.2016Konferencja naukowa pt. „Powroty historii”
28.04.2016V Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna „Młodzież – Kościół – Ewangelizacja – z okazji Światowych Dni Młodzieży”
28.04.2016Seminarium „Praktyka interpretacji: między inwencyjnością a etycznością lektury”
29.04.2016Studenckie Studio Radiowe „Egida” na fali 96,9 FM
30.04.2016Warsztaty Cambridge First Language Clinic
01.05.2016Projekt studentów w ramach akcji „Marzycielska Poczta”
01.05.2016Zbiórka na rzecz zwierząt z katowickiego schroniska
01.05.2016Projekt „Po obu stronach sceny”
01.05.2016Prof. Adam Goldwyn z wykładami na Wydziale Filologicznym
02.05.2016Telefonogram dotyczący 2 maja 2016 roku
04.05.20164 maja dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
04.05.2016Uczniowie szkoły podstawowej z wizytą na Uniwersytecie Śląskim
05.05.2016Konferencja naukowa pt. „Kalejdoskop śródziemnomorski, czyli czym jest mediteranistyka?”
05.05.2016Warsztaty „Zarządzanie obowiązkami w czasie”
05.05.2016Podpisanie porozumienia ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja
05.05.2016Nawiązanie współpracy z firmą IBI Verde sp. z o.o.
05.05.2016Podpisanie porozumienia z firmą Cormet s.c.
05.05.2016Majowe „Popołudnia kaukaskie”
09.05.2016Dni Otwarte Instytutu Muzyki
09.05.2016II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne tendencje w resocjalizacji”
09.05.2016IV Międzynarodowa Konferencja Magistrantów
09.05.2016Seminarium pt. „Moralny i prawny status zwierząt. Od reifikacji do upodmiotowienia”
09.05.2016Konferencja pt. „Outsourcing w jednostkach publicznych – odpowiedzialność zarządzających”
09.05.2016Spotkanie z cyklu „Miliard w patencie”
09.05.2016Podpisanie umowy między Uniwersytetem Śląskim a I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie
09.05.2016Studenci z Rosji, Białorusi i Ukrainy gośćmi Uniwersytetu Śląskiego
10.05.2016Szkolenie „Otwarte metody warsztatowe – wstęp do facylitacji”
10.05.2016Wykład prof. Johna P. Hittingera
11.05.2016Przedstawiciele firmy Capgemini na Wydziale Filologicznym
11.05.2016Konferencja „Liberalizm w Polsce. Historia i współczesność idei”
11.05.2016Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kontr-interpretacje”
11.05.2016Dzień Chiński
11.05.2016Konferencja prasowa dotycząca VI Światowego Kongresu Polonistów
11.05.2016Wizyta delegacji z Ukrainy w ramach „Study Tours to Poland”
11.05.2016Posiedzenie Konsorcjum Progres 3
11.05.2016Wystawa „Bieguny – na początku był rysunek”
11.05.2016JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
11.05.2016Kolejny wykład w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”
12.05.2016Spotkanie pt. „Languages and Business”
12.05.2016Posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
12.05.2016Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Administracja kultury”
12.05.2016Dzień Kultury Kanadyjskiej
12.05.2016Konferencja pt. „Programowanie – Kariera – Biznes Vol. 2”
13.05.2016Zjazd Teologów
13.05.2016Konferencja naukowa pt. „Adam Didur…”
13.05.2016Polskie uczelnie będą współpracować z uczelniami z Chile
13.05.2016Briefing prasowy dotyczący Juwenaliów Śląskich
13.05.2016Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fizycznego „Collider Physics”
16.05.2016Seminarium pt. „Film i serial w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej”
16.05.2016Juwenalia Śląskie 2016
17.05.2016Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
17.05.2016Radio Egida w plenerze
17.05.2016Sympozjum naukowe „Kognitywistyka na uniwersytecie i na rynku pracy”
17.05.2016Spotkanie pt. „O prawie do informacji i o Sieci Watchdog”
17.05.2016Porozumienie o współpracy dydaktycznej z IV LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie
17.05.2016Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
18.05.2016Konferencja „Misericordia Dei et hominis”
18.05.2016Konferencja „Bioetyka i prawo – zawada dla postępu czy ostatnia reduta człowieczeństwa?”
18.05.2016Europejski Kongres Gospodarczy 2016
18.05.2016Wykład pt. „Retoryka złotej wolności we wczesnonowożytnym okresie kształtowania się Ukrainy”
18.05.2016Wykład prof. Aliny Kowalczykowej pt. „Żeromski na nowo odczytany”
18.05.2016Trzeci wykład w ramach modułu „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”
19.05.2016JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler gościem Uniwersytetu Śląskiego
19.05.2016Międzynarodowa konferencja pt. „Ekologia kulturowa – inspiracje, interpretacje, perspektywy”
19.05.2016Jubileusz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
19.05.2016Godziny rektorskie 19 i 20 maja
19.05.2016Podpisanie porozumienia z firmą DAS Polska
20.05.2016Hackathon „Code for the Kingdom”
20.05.2016Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich w Opolu
20.05.2016„Juwenalia na sportowo”
20.05.2016III Ogólnopolskie Spotkanie Pełnomocników Rektorów ds. Jakości Kształcenia
20.05.2016Warsztaty z zakresu tłumaczenia wspomaganego komputerowo – obsługa programu memoQ
20.05.2016Seminarium zamykające studia podyplomowe i podsumowujące projekt „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka”
20.05.2016Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich
21.05.2016Słuchacze Akademii Dyplomacji spotkali się z dr. Janem Olbrychtem
21.05.2016Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu START
23.05.2016Komunikat dotyczący Juwenaliów Zagłębia 2016
23.05.2016Konferencja „Building global presence – impact of rankings in CEE research landscape”
23.05.2016Uroczystość wręczenia Nagrody im. Iwana Wyhowskiego
23.05.2016Juwenalia Zagłębia 2016
23.05.2016 Szkolenie pt. „Podstawy szwedzkiego w biznesie”
24.05.2016III Ogólnopolska Konferencja „Baśń i bajka – udział w rozwoju dziecka”
24.05.2016Spotkanie z przedstawicielami firmy EKO-OKNA S.A
24.05.2016Spotkanie z Wojciechem Szymańskim
24.05.2016Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
24.05.2016Warsztaty „Kreatywność można wytrenować”
25.05.2016Wykład prof. Ryszarda Koziołka pt. „Najsłynniejsza polska powieść”
25.05.2016Kolejny wykład w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”
27.05.2016Telefonogram dotyczący 27 maja 2016 roku
28.05.2016Warsztaty pt. „Trening intepersonalny”
29.05.2016XVII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich
29.05.2016Spotkanie z Jackiem Aloisem Smolorzem
30.05.2016III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe pt. „Kompleksowa diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy”
30.05.2016Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę naukowo-badawczą ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym
30.05.2016Gala „Śląskich Asów”
31.05.2016Dzień Otwarty kierunku antropologia języka i komunikacji
31.05.2016Dzień Otwarty Instytutu Filologii Słowiańskiej
01.06.2016Wystawa pt. „Błędy i Owędy”
01.06.2016Dzień Dziecka na Uniwersytecie Śląskim
01.06.2016Wykład prof. Aleksandry Idzior
02.06.2016Posiedzenia Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego KRASP w Warszawie
02.06.2016I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jeść!” pt. „Uczta w kulturze”
03.06.2016II Dni Dostępności Cyfrowej w Katowicach
03.06.2016Wykład prof. Claudii Rapp z Uniwersytetu Wiedeńskiego
03.06.2016Szkolenie pt. „Prewencja mobbingu w zakładzie pracy – ujęcie praktyczne”
03.06.2016Finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie „Discover Canada 2016”
04.06.2016II Rowerowy Rajd Bioróżnorodności
06.06.2016Międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego
06.06.2016IV edycja kampanii „Co nas spina?”
07.06.2016Przedstawiciele Northeastern University z wizytą na Uniwersytecie Śląskim
07.06.2016CXLV promocja doktorska
08.06.2016Uniwersytet Śląski ma 48 lat
08.06.2016Drugie Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji
08.06.2016Konferencja prasowa dotycząca rekrutacji na UŚ
08.06.2016II Międzynarodowe Konfrontacje Akademickich Pracowni Artystycznych – Hucisko
08.06.2016Czwarty wykład w ramach modułu „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”
08.06.2016Warsztaty „Work-life balance, czyli pełna równowaga w życiu osobistym i zawodowym”
09.06.2016Spotkanie panelowe w ramach projektu CHiP
10.06.2016Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Bydgoszczy
10.06.2016Interdyscyplinarne seminarium pt. „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”
10.06.2016Dni Otwarte międzynarodowego programu Executive Master of Business Administration
10.06.2016Posiedzenie Zarządu European University Association w Zurychu
11.06.2016IX edycja akcji motoryzacyjnej pn. „iLoveRally”
11.06.2016XX uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu
13.06.2016Akcja „CINiBA nocą naładuje mocą!”
13.06.2016IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Aktualne Problemy Zamówień i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce’’
13.06.2016Gala wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
13.06.2016Wykład prof. Ewy Kosowskiej pt. „Oleńka Billewiczówna, czyli feminizm po polsku”
14.06.201650 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
14.06.2016Promocja monografii pt. „Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje”
14.06.2016Wyróżnienie w konkursie Innowator Śląska 2015
14.06.2016Spotkanie studentów z zagranicy z władzami UŚ
14.06.2016Medal Oficera Orderu Leopolda dla JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia
14.06.2016XIV Wieczór Teologiczny
15.06.2016Dzień informacyjny z obszaru nanotechnologii, zaawansowanych materiałów i biotechnologii
15.06.2016Dzień Otwarty Instytutu Filologii Germańskiej
15.06.2016Warsztaty „Przygotuj się do rekrutacji z Sephora University”
15.06.2016Posiedzenie EUA Research Policy Working Group
16.06.2016Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich w Katowicach
16.06.2016Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP
16.06.2016Wyniki wyborów władz Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
16.06.2016Nawiązanie współpracy z firmą Johnson Electric sp. z o.o.
16.06.2016Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
16.06.2016Spotkanie z dr. hab. prof. UW Adamem Redzikiem
16.06.2016Warsztaty pt. „Terapia osób głuchoniemych”
16.06.2016Konwersatorium „Jak teoria gier może przedłużyć życie?”
17.06.2016Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę z Miastem Zabrze
17.06.2016Konferencja naukowa pt. „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności”
17.06.2016Piknik Uniwersytetu Śląskiego i Zjazd Absolwentów UŚ
18.06.2016Warsztaty naukowo-szkoleniowe w Centrum Logopedii UŚ
18.06.2016Prof. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem misji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych
19.06.2016Msza św. w intencji śp. profesorów lwowskich uczelni
20.06.2016Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft. Współzależności, paralele, przenikanie”
20.06.2016Wykład prof. Zdzisławy Mokranowskiej pt. „»Język kradziony« – Henryk Sienkiewicz medialny”
21.06.2016Akademicki Certyfikat Znajomości Języka Obcego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
21.06.2016Podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Centro Universitário de União da Vitória
21.06.2016XIII Katowicko-Krakowskie Seminarium pt. „Fizyka Fazy Skondensowanej”
22.06.2016Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Marii Delaperrière
22.06.2016VI Światowy Kongres Polonistów
22.06.2016Delegacja Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych z wizytą na UŚ
22.06.2016Powołanie Śląskiego Porozumienia Doktorantów
22.06.2016Szkolenie pt. „Kreowanie pomysłów na biznes”
23.06.2016Konferencja pt. „Komputery kwantowe – narzędzia współczesnej informatyki”
23.06.2016Rekrutacja Uniwersytetu Śląskiego na placu Kwiatowym
23.06.2016Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki w Poznaniu
23.06.2016Gala Mistrzów
23.06.2016Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych
24.06.2016Uniwersytet Śląski dba o zwierzęta
24.06.2016Konferencja pt. „Jakie Katowice w metropolii, jaka metropolia z Katowicami?”
25.06.2016Uniwersytet Śląski podczas Festiwalu Kwiatów
27.06.2016Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ekonomia literatury”
27.06.2016Uroczystość wręczenia Złotych Odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
28.06.2016VII edycja konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL)
28.06.2016Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
28.06.2016Spotkanie delegacji konferencji rektorów z Polski i Hiszpanii
28.06.2016Briefing prasowy dotyczący uruchomienia Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
29.06.2016Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. Jackowi Wodzowi
29.06.2016Intensywny kurs letni języka angielskiego w English Language Centre
30.06.2016Trójstronne spotkanie konferencji rektorów z Polski (KRASP), Francji (CPU oraz CDEFI) i Niemiec (HRK)
01.07.2016V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”
03.07.2016Zakończenie I edycji Szkoły Prawa USA
05.07.2016Zebranie Rady Fundatorów Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga
05.07.2016Warsztaty z medytacji
06.07.2016Projekt „Akademia Rozwoju Kariery 2016”
06.07.2016Szkolenie pt. „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne”
06.07.2016Posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego z udziałem JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia
06.07.2016Wernisaż wystawy Reny Woty „Touch me Please”
07.07.2016Spotkanie uczestników międzynarodowego projektu RESCuE
08.07.2016Uroczystość wręczenia certyfikatów absolwentom Akademii Dyplomacji
10.07.2016XVIII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich
11.07.2016Zasłużeni dla Uniwersytetu Śląskiego
11.07.2016Szkolenie pt. „Zainspiruj siebie”
12.07.2016Warsztaty pt. „Tabata”
13.07.201613 lipca – skrócony czas pracy z uwagi na utrudnienia w ruchu drogowym
14.07.2016II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Światy poza światem: Miasta, których nie ma”
14.07.2016Szkolenie pt. „Efektywność osobista”
15.07.2016Szkolenie pt. „Przywództwo w edukacji”
17.07.2016Akcja „Zielono”
19.07.2016Podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a IV LO im. Orląt Lwowskich w Gliwicach
19.07.2016Warsztaty „Flow. Harmonia, szczęście, efektywność”
20.07.2016Szkolenie pt. „Zarządzanie sobą w czasie”
20.07.2016Spotkanie dotyczące programu Kreatywna Europa
20.07.2016JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
21.07.2016Podpisanie umowy z firmą Billennium Sp. z.o.o.
21.07.2016Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy UŚ a Zakładem Zieleni Miejskiej
21.07.2016Trening relaksacyjny w ramach projektu „Co nas spina?”
25.07.2016Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą Alpol sp. z o.o.
27.07.2016Szkolenie pt. „Odstresowalnia – warsztaty radzenia sobie ze stresem”
29.07.2016Podpisanie porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Szkołą Policji w Pile
01.08.2016XXVI letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej
01.08.2016Szkolenie pt. „Autoprezentacja”
02.08.2016Kasa w rektoracie UŚ nieczynna
03.08.2016Trening spontaniczności w ramach Akademii Rozwoju Kariery
10.08.2016Szkolenie pt. „ABC inteligencji emocjonalnej”
15.08.2016Współpraca z uczelniami argentyńskimi
15.08.2016Wieczór Narodów
16.08.2016Warsztaty pt. „Stres”
17.08.2016Szkolenie pt. „Skuteczny networking kluczem do zawodowego sukcesu”
20.08.2016XXIX Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny
23.08.2016„Labirynty komunikacji”
25.08.2016II edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”
29.08.2016Szkolenie pt. „Czy można efektywnie zarządzać czasem?”
31.08.2016Szkolenie pt. „Praca zespołowa”
31.08.2016Spotkanie okolicznościowe podsumowujące kadencję JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia i prorektorów
01.09.2016Inauguracja roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka
01.09.2016Inauguracja roku szkolnego II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu
01.09.2016Utworzenie klasy z językiem chińskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świętochłowicach
01.09.2016Inauguracja roku szkolnego X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego
02.09.2016Inauguracja roku szkolnego III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach
02.09.2016Inauguracja roku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie
02.09.2016Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu im. Stefana Banacha
02.09.2016Spotkanie dotyczące studenckiej symulacji biznesowej
03.09.2016Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
05.09.2016Osobliwości Świata Fizyki 2016
05.09.2016Crash course w ELC
06.09.2016XLV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki
08.09.2016Briefing prasowy dotyczący światowego dnia FAS
09.09.2016IV Krajowa Konferencja Arachnologiczna
10.09.2016Ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów pt. „Film i filozofia”
12.09.2016XXX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów
12.09.2016Wrześniowe „Spotkania z Nauką”
13.09.2016Konferencja pt. „European Association for International Education”
13.09.2016Warsztaty hatha yogi w ramach projektu „Co nas spina?”
13.09.2016Szkolenie pt. „Przedsiębiorca we współczesnym systemie monetarnym”
14.09.2016Trening relaksacyjny w ramach projektu „ Co nas spina?”
15.09.2016Śląski Salon Maturzystów w Katowicach
16.09.2016Konferencja pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”
16.09.2016Salon Maturzystów w Gliwicach
19.09.2016Walne zgromadzenie wspólników ARP Games sp. z o.o.
19.09.2016Konferencja i debata z cyklu „Miasta Idei”
19.09.2016Promocja książki prof. Jerzego Mioduszewskiego
20.09.2016Wizyta delegacji ze Stanów Zjednoczonych
21.09.2016Kongres Oświaty Katowice 2016
21.09.2016Briefing prasowy dotyczący Kongresu Oświaty Katowice 2016
21.09.2016VIII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej
21.09.2016Konsultacje specjalistyczne w ramach kampanii „Co nas spina?...”
22.09.2016Sympozjum naukowo-szkoleniowe „Zadania straży gminnych i miejskich w zakresie kontroli gospodarowania odpadami”
22.09.2016Konferencja „Między Śląskiem a Wileńszczyzną”
23.09.2016Warsztaty tańca nowoczesnego
24.09.2016Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ezoteryka i alchemia. Zapomniane filozofie?”
24.09.2016Wykłady otwarte Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
26.09.2016Europejski Dzień Języków w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
26.09.2016Inauguracja intensywnego kursu adaptacyjnego dla zagranicznych studentów programu Erasmus+
27.09.2016Tydzień adaptacyjny dla cudzoziemców rozpoczynających studia na Uniwersytecie Śląskim
27.09.2016Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
27.09.2016Warsztaty astanga yogi
27.09.2016Szkolenie pt. „Kreowanie pomysłów na biznes”
28.09.2016Spotkanie poświęcone priorytetom w kształceniu na Uniwersytecie Śląskim
28.09.2016Latający Uniwersytet Śląski w ŚMCEiBI
28.09.2016Spotkanie informacyjne dotyczące projektu Innolution
29.09.2016Zmiana godzin pracy Kasy UŚ 29 września 2016 r.
29.09.2016Konferencja prasowa poświęcona inauguracji XLIX roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim
01.10.2016Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym
01.10.2016Spotkanie absolwentów kierunku filozofia
03.10.2016Dzień rektorski 3 października 2016 r.
03.10.2016XLIX inauguracja roku akademickiego
04.10.2016Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
04.10.2016Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
04.10.2016Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk Społecznych
04.10.2016Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji
04.10.2016Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk o Ziemi
05.10.2016Konferencja prasowa dotycząca Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2016
05.10.2016Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
05.10.2016Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Filologicznym
05.10.2016Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach
05.10.2016Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Artystycznym oraz Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
05.10.2016Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Radia i Telewizji
06.10.2016Konferencja pt. „Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi: czy sprawdzają się w Europie Środkowo-Wschodniej?”
06.10.2016Wykład prof. Panagiotisa Agapitosa na Wydziale Filologicznym
06.10.2016Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym
06.10.2016Uczestnicy International Staff Week z wizytą na Uniwersytecie Śląskim
07.10.2016Henryk Kuźniak gościem Wydziału Radia i Telewizji
07.10.2016Spotkanie informacyjne dla studentów dotyczące przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela
08.10.2016III edycja „Bieg(z)Usiem pod Egidą”
08.10.2016IV Kongres Kobiet Śląska Cieszyńskiego
08.10.2016Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim Dzieci
10.10.2016VIII edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”
10.10.2016VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
10.10.2016Bezpłatne konsultacje dietetyczne
10.10.2016Trzecia edycja Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych
10.10.2016Rozwój współpracy ze stanem Nevada
10.10.2016Warsztaty tańca nowoczesnego
11.10.2016Szkolenie „Animacja czasu wolnego”
11.10.2016Październikowa edycja Europejskiego Dnia Języków w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
11.10.2016Wykład pt. „Recording and modelling alpine snow, ice and water at the basin scale and at high resolution”
11.10.2016Briefing prasowy Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów
11.10.2016XII Śląski Studencki Festiwal Nauki
12.10.20164. urodziny Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
12.10.2016Kawiarenka Pracuj.pl
12.10.2016Konferencja naukowa pt. „Literatura popularna 3: Kryminał”
12.10.2016I ogólnopolska konferencja pt. „Kobiety – mężczyźni – romantyczne relacje”
12.10.2016Wykład Tristana Schmidta na Wydziale Filologicznym
12.10.201616. edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
12.10.2016Inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
13.10.2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016
13.10.2016Spotkanie z przedstawicielami AIESEC
13.10.2016Rekrutacja do Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej
13.10.2016Dni otwarte Wydziału Nauk Społecznych
13.10.201613 i 14 października nieczynne biura BWS i BON
15.10.2016Inauguracja kolejnej edycji Szkoły Prawa USA
15.10.2016Inauguracja Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej
17.10.2016XIX Wampiriada
17.10.2016Wystawa „Zagraniczna literatura naukowa”
18.10.2016Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kapitał społeczny i kulturowy polsko-czeskiego pogranicza na Śląsku Cieszyńskim…”
18.10.2016Konferencja inaugurująca projekt „Od Algorytmu do Zawodowca”
18.10.2016Akademickie Forum Innowacji AFI 2016
18.10.2016Delegacja przedstawicieli Państwowego Uniwersytetu Donieckiego z wizytą na Uniwersytecie Śląskim
18.10.2016Rekrutacja do Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice”
19.10.2016Studenci z Ukrainy, Białorusi i Rosji z wizytą na Uniwersytecie Śląskim
19.10.2016Studenckie Otrzęsiny Śląska
19.10.2016Otwarcie klasy humanistycznej w ZSO nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej
19.10.2016Spotkanie konsultacyjne dotyczące stypendiów DAAD
20.10.2016Godziny rektorskie
20.10.2016Konferencja pt. „Przestrzenie przekładu 2”
20.10.2016Międzynarodowa konferencja z cyklu „Wczesna interwencja – interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny”
20.10.2016Konferencja programowa „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”
20.10.2016Szkolenie pt. „Kreowanie pomysłów na biznes”
21.10.2016II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki
21.10.2016Delegacja z Brazylii z wizytą na Uniwersytecie Śląskim
21.10.2016Briefing prasowy organizowany przez Uniwersytet Śląski Młodzieży dot. rekrutacji oraz planów UŚM na ten rok akademicki
21.10.2016Posiedzenie Forum Uniwersytetów Polskich
22.10.2016Nowa inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego „Post Akademia Dyplomacji”
22.10.2016Konferencja pt. „(ni)e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie”
22.10.2016Inauguracja Akademii Dyplomacji
22.10.2016Spotkanie otwarte pt. „Porozmawiajmy o jąkaniu – rodzice mają głos”
24.10.2016III międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Various Dimensions of Contrastive Studies”
24.10.2016Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Zwierzęta w wychowaniu”
24.10.2016Szkolenie pt. „Startup – biznes dla studenta”
24.10.2016Pracownicy Wydziału Filologicznego uczestnikami Festiwalu Conrada
24.10.2016Spotkanie z ks. prof. zw. dr. hab. Jerzym Szymikiem poświęcone trylogii „Theologia benedicta”
25.10.2016Uczniowie i nauczyciele z Cruz Machado (Brazylia) z wizytą na Uniwersytecie Śląskim
25.10.2016Nawiązanie współpracy z Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii
25.10.2016Cykl spotkań dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt. „Źródła kultury europejskiej”
25.10.2016Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
26.10.2016Seminarium naukowe „Literatura rosyjska a kwestia żydowska”
26.10.2016II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Założenia i mity psychometryczne”
26.10.2016Prezentacja projektu „BioWar”
26.10.2016Konkurs Ortograficzny „Eurodyktando” 2016
26.10.2016Szkolenie pt. „Sztuka udanych negocjacji…”
26.10.2016Konferencja z cyklu „Ustawa 2.0 – założenia systemu szkolnictwa wyższego”
26.10.2016Sympozjum „Nasza nieswoja. Humanistyka na peryferiach”
26.10.2016Wykład prof. Edwarda Kapuścika w ramach 16. edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
26.10.2016Rekrutacja do samorządu studenckiego
26.10.2016Debata pt. „Po co potrzebny nam niezawisły sędzia?”
27.10.2016Strefa Kariery ING Banku Śląskiego
27.10.2016Seminarium naukowe pt. „Polska – civitas christiana? 1050. rocznica chrztu Polski”
27.10.2016Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Krakowie
27.10.2016Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP
27.10.2016Warsztaty pt. „Aplikacje mobilne”
28.10.2016Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a firmą HGT Sp. z o.o.
29.10.2016XIV edycja Akademii Przyszłości
31.10.2016Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02.11.2016Godziny rektorskie
03.11.2016Spotkanie z przedstawicielami firmy PwC
03.11.2016Spotkanie konsultacyjne dotyczące stypendiów DAAD w ŚMCEiBI
04.11.2016Konferencja pt. „Obcość i odmienność w kulturze, literaturze i języku niemieckim w XX i XXI wieku”
04.11.2016Szkolenie z autoprezentacji dla nauczycieli
04.11.2016Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich
04.11.2016Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia
04.11.2016Spotkanie z cyklu „English & Tea” w English Language Centre
04.11.2016Jesienne spotkania z astronomią
05.11.2016LVIII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości
07.11.2016Wykład dr. Józefa Ruszara pt. „Księgowa wizja sądu ostatecznego. Ekonomia jako temat literacki”
08.11.2016VII edycja IT Academic Day na Uniwersytecie Śląskim
08.11.2016Spotkanie z przedstawicielami firmy NGA HR Polska
08.11.2016„Sonda 2” w ŚMCEiBI
08.11.2016„Work in Excel” – warsztaty dla studentów
09.11.2016VII edycja konferencji z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”
09.11.2016Dzień Kultury Tureckiej
09.11.2016Współpraca z I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Żorach
09.11.2016Spotkanie z firmą Google w ramach cyklu „Wystartuj karierę”
09.11.2016Trzeci wykład w ramach 16. edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
09.11.2016Spotkanie nt. „Skłamany Sienkiewicz? Debata o polskiej tożsamości”
10.11.2016SPiN Day 2016 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
14.11.2016Międzynarodowa konferencja pt. „Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym”
14.11.2016VI edycja akcji „Uniwersytet Pomaga”
14.11.2016Warsztaty pt. „Tworzenie i prowadzenie projektu w realiach studenckich”
14.11.2016Grupa nauczycieli z Austrii z wizytą w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ
15.11.2016CXLVI promocja doktorska
15.11.2016Spotkanie z gen. prof. dr. hab. Stanisławem Koziejem
15.11.2016Konferencja pt. „Ku pokrzepieniu serc? Jak czytać Sienkiewicza we współczesnej szkole”
16.11.2016Konferencja pt. „Copernicus Center @ SMCEBI”
16.11.2016Spotkanie z przedstawicielami firmy VEO Worldwide Services
16.11.2016Konferencja pt. „Koniec negocjacji – czas na wyrównanie płac kobiet i mężczyzn”
17.11.2016VIII edycja GIS Day na Uniwersytecie Śląskim
17.11.2016Warsztaty pt. „Personal branding. »Jakiś« wizerunek każdy ma”
17.11.2016Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
17.11.2016Promocja tomu jubileuszowego pt. „Światy poetyckie Tadeusza Kijonki”
18.11.2016Wybory do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego
18.11.2016Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Henryk Sienkiewicz – podróżnik w czasie i przestrzeni”
18.11.2016I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Refleksyjne wychowanie”
18.11.2016Konferencja skierowana do sektora małych i średnich przedsiębiorstw
18.11.2016Noc Planszówek
19.11.2016IV edycja Regionalnej Konferencji European Students For Liberty
19.11.2016Bezpłatny kurs obsługi programu „Płatnik”
19.11.2016Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego
21.11.2016Konferencja naukowa pt. „Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gajusz Juliusz Cezar”
21.11.2016Pierwsze spotkanie w ramach Otwartych Spotkań Dydaktycznych
22.11.2016Przedstawiciele firmy Capgemini na Wydziale Filologicznym
22.11.2016Brunch naukowo-biznesowy „Miliard w patencie”
22.11.2016Wizyta prof. Carlosa Muniza w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki
22.11.2016Jubileusz 70. urodzin prof. Tadeusza Sławka
23.11.2016Przedstawiciele firmy HCL na Wydziale Filologicznym
23.11.2016Konferencja konsultacyjna z cyklu „Ustawa 2.0 – założenia systemu szkolnictwa wyższego”
23.11.2016Wykład prof. Wojciecha Świątkiewicza w ramach 16. edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
24.11.2016Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka pt. „Europa po Brexicie”
24.11.2016Konferencja pt. „(Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży”
24.11.2016Warsztaty pt. „Komunikacja w zespole”
24.11.2016Konferencja programowa dotycząca rozwoju humanistyki
25.11.2016Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki na Uniwersytecie Śląskim
25.11.2016Warsztaty z zakresu tłumaczenia wspomaganego komputerowo
26.11.2016Akcja społeczna pt. „Porozmawiaj z notariuszem o… testamencie notarialnym”
26.11.2016Konkurs im. Marka Kuczmy
28.11.2016Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Myśl Myśliwskiego!…”
28.11.2016Dzień kina słowackiego na Wydziale Filologicznym
29.11.2016Seminarium pt. „Handel ludźmi – współczesne zagrożenia”
29.11.2016Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
30.11.2016Wystawa „Dyplomy 2011–2016: projektowanie graficzne”
30.11.2016Inauguracja działalności Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”
30.11.2016Wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom oraz nagrody w plebiscycie „Absolwent z Pasją”
30.11.2016Laureaci czwartej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją” oraz Absolwent Honorowy UŚ
30.11.2016Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż”
30.11.2016„Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania” na Uniwersytecie Śląskim
01.12.2016Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku”
01.12.2016Konferencja naukowa pt. „Wyróżniaj się lub zgiń. Nowoczesne formy komunikacji promocyjnej”
01.12.2016Konferencja naukowa pt. „Ewolucja systemu wspierania rodziny – priorytety i wyzwania”
01.12.2016Dzień Slawistyczny
01.12.2016Konferencja „Polskie uczelnie w światowej perspektywie…”
01.12.2016Dyskusja pt. „Uniwersytet zaangażowany. Instytucje edukacyjne a państwo”
01.12.2016Projekt pt. „Teatr w nauczaniu języka chorwackiego”
02.12.2016Konferencja naukowa pt. „Piśmiennictwo i literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Źródła, konteksty, nawiązania”
02.12.2016Wykład prof. Krzysztofa Łastowskiego pt. „Wokół struktury teorii ewolucji…”
02.12.2016XII Dyskusja Panelowa „Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem”
02.12.2016Mikołajkowa Noc Planszówek
03.12.2016Mikołajkowe zajęcia terapeutyczne w Centrum Logopedii
05.12.2016II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dziecko chore we współczesnym świecie”
05.12.2016Dni dawców szpiku na Uniwersytecie Śląskim
05.12.2016Studenci międzynarodowych studiów polskich uczestnikami Kongresu Polskiej Ligi Ukraińskich Studentów
06.12.2016Warsztaty pt. „Twój czas”
06.12.2016Szkolenie pt. „Budowanie relacji – typologia klienta”
06.12.2016Mikołajkowa strefa firmy PwC
06.12.2016Dzień Campus France na Uniwersytecie Śląskim
06.12.2016Podpisanie umowy z firmą Zakłady Tłuszczowe Bielmar sp. z o.o.
06.12.2016Inauguracja projektu „Uniwersytet Polonistów”
07.12.2016II Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra
07.12.2016Warsztaty pt. „Animacja czasu wolnego”
07.12.2016Sympozjum naukowe pt. „Dzień walki z terroryzmem”
07.12.2016Wykład prof. Krystyny Kleszczowej pt. „Etyka słowa. Treść i zakres pojęcia”
07.12.2016Piąty wykład w ramach 16. edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
07.12.2016Panel dyskusyjny pt. „Z pamiętnika młodego psychologa”
08.12.2016Rekrutacja na studia podyplomowe
08.12.2016X studencko-doktorancka konferencja pt. „Komunikacja w środowisku naukowym”
08.12.2016Spotkanie z przedstawicielami Grupy NEUCA
08.12.2016Trzecia konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki
08.12.2016Dyskusja panelowa nt. „Społeczeństwa obywatelskiego – dlaczego warto się angażować?”
08.12.2016Inauguracja działalności Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi
09.12.2016Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
09.12.2016Spotkanie informacyjne nt. programu administrowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta
09.12.2016Wręczenie dyplomów absolwentom prestiżowego programu biznesowego Master of Business Administration
10.12.2016Sukcesy studentów Uniwersytetu Śląskiego w ergometrze wioślarskim
10.12.2016Przedświąteczne spotkanie opłatkowe
11.12.2016Koncert przedświąteczny „Śpiewajmy Panu pieśń nową”
12.12.2016Wykład prof. Aleksandry Niewiary pt. „Polski savoir-vivre”
12.12.2016Uroczystość wręczenia Nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za rok 2016
13.12.2016Promocja tomu „Podróże Pana Cogito”
13.12.2016Nawiązanie współpracy z II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie
13.12.2016Dzień św. Łucji na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
13.12.2016Wieczór jubileuszowy dedykowany prof. Tadeuszowi Sławkowi
13.12.2016Spotkanie informacyjne nt. projektu „Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż”
13.12.2016Spotkanie wigilijne dla studentów obcokrajowców
13.12.2016Szkolenie pt. „Warsztat handlowy”
14.12.2016Warsztaty pt. „Skuteczna komunikacja w zespole”
14.12.2016Wystawa pt. „Realia przemysłu hodowlanego”
14.12.2016Nawiązanie współpracy z Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA
14.12.2016Współpraca dydaktyczna z V LO im. Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej
14.12.2016Trzecia konferencja z cyklu Ustawa 2.0
14.12.2016Wykład prof. Aleksandry Janowskiej pt. „Dawne formy grzecznościowe. Honoratywność”
15.12.2016Delegacja z Uniwersytetu Śląskiego z wizytą na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych
15.12.2016Warsztaty dotyczące budowania wizerunku firmy w mediach społecznościowych
15.12.2016Dzień Kultury Quebeckiej
15.12.2016Sesja konserwatorska pt. „Świątynia”
15.12.2016Debata pt. „Polityka i humanistyka”
15.12.2016Debata pt. „Aborcja jako element praw obywatelskich czy przejaw kultury śmierci”
16.12.2016Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia w Ciążeniu
20.12.2016CXLVII promocja doktorska
20.12.2016Zebranie Polskiego Towarzystwa Filologicznego
22.12.2016Briefing prasowy dotyczący świąt Bożego Narodzenia
23.12.2016Wakacje zimowe
23.12.201623 i 30 grudnia 2016 roku kasa w rektoracie UŚ nieczynna

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.