facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Wrzesień 2015
28.08.2015Szkolenia w ramach Laboratorium Kariery
01.09.2015XI Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego
01.09.2015Inauguracja roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka
02.09.2015Konferencja pt. „Interwencja społeczności lokalnej wobec sprawców przemocy domowej”
02.09.2015Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu im. Stefana Banacha
02.09.2015Inauguracja roku szkolnego III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach
02.09.2015Briefing prasowy „Interwencja społeczności lokalnej wobec sprawców przemocy domowej”
03.09.2015Osobliwości Świata Fizyki 2015
03.09.2015X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach nawiąże współpracę z Uniwersytetem Śląskim
03.09.2015Inauguracja roku szkolnego X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach
04.09.2015Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu nawiąże współpracę z Uniwersytetem Śląskim
04.09.2015Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu
08.09.2015Briefing prasowy poprzedzający seminarium eksperckie pt. „Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówień publicznych”
08.09.2015Wizyta prorektora prof. Andrzeja Kowalczyka w Université d'Artois we Francji
08.09.2015Seminarium eksperckie pt. „Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówień publicznych”
10.09.2015„Śniadanie Mistrzów”
10.09.2015Debata na temat szkolnictwa wyższego
11.09.2015Festiwal Organizacji Pozarządowych
12.09.2015Akcja „SPiN Day – dla społeczeństwa i nauki”
14.09.2015Kolejna edycja „Spotkań z nauką”
14.09.2015Konferencja pt. „European Association for International Education”
15.09.2015Wieczór Narodów w Galerii Katowickiej
15.09.2015Spotkanie dotyczące powołania Związku Uczelni Śląskich
16.09.2015Warsztaty pt. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako forma realizacji zadań publicznych…”
16.09.2015„Śniadanie Mistrzów”
18.09.2015Spotkanie promujące kierunki matematyczne, przyrodnicze i techniczne
18.09.2015VI Kongres Ludzi Marketingu
18.09.2015Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy
21.09.2015Trzecia edycja Śląskiego Kongresu Oświaty
21.09.2015II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Zwierzę / język / emocje”
21.09.2015Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+
22.09.2015Trzecie Polsko-Chińskie Forum Rektorów
22.09.2015Egzaminy certyfikujące Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego
22.09.2015Spotkania naukowe na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
22.09.2015Spotkanie w ramach projektu „Wyższy Poziom”
23.09.2015Konferencja pt. „Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia…”
23.09.2015Tydzień adaptacyjny dla cudzoziemców rozpoczynających studia na Uniwersytecie Śląskim
24.09.2015Śląski Salon Maturzystów w Katowicach
24.09.2015Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
24.09.2015Wystawa pt. „Barwy rzeczywistości” w CINiBA
24.09.2015Wizyta studentów z Gruzji
25.09.2015Konferencja pt. „Ojcowie Pustyni i Jan Kasjan – ojciec monastycyzmu zachodniego”
25.09.2015Europejski Dzień Języków w English Language Centre
25.09.2015Konferencja pt. „Czas dla zawodowców! Przyszłość szkolnictwa zawodowego a RPO WSL 2014–2020”
25.09.2015Delegacja z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych z wizytą na Uniwersytecie Śląskim
26.09.2015XVI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych pt. „Energia i My”
28.09.2015Dzień otwarty innowacyjnych studiów podyplomowych dla tłumaczy
28.09.2015Konferencja prasowa dotycząca uruchomienia ABSL Academy w Katowicach
28.09.2015Inauguracja roku akademickiego w Akademii Leona Koźmińskiego
29.09.2015Konferencja dotycząca nowoczesnej służby celnej
29.09.2015Inauguracja roku akademickiego na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym
29.09.2015Seminarium inaugurujące studia podyplomowe Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka
29.09.2015Warsztaty nt. „Poczuj się jak prezenter telewizyjny”
30.09.2015Konferencja prasowa dotycząca inauguracji 48. roku akademickiego
30.09.2015Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Śląskiej
30.09.2015Konferencja pt. „Uchodźcy na Śląsku. Problemy, wyzwania, zagrożenia”
30.09.2015Otwarte seminarium warsztatowe pt. „Jesień – kolory w cyberprzestrzeni”

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.