facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Lipiec 2015
20.05.2015Gra „Take a break”
30.06.2015Konferencja nt. „Interdyscyplinarność w uniwersytecie – reguła czy wyjątek?”
01.07.2015Posiedzenie zarządu European University Association
01.07.2015Akademia Rozwoju Kariery 2015
01.07.2015Wystawa pt. „Zespół »Katowice« w kadrze”
01.07.2015Inauguracja XXV Jubileuszowej Wschodniej Szkoły Letniej UW
01.07.2015Konferencja prasowa dotycząca projektu „Wyższy Poziom”
01.07.2015Intensywny kurs letni języka angielskiego w English Language Centre
02.07.2015Wspólne obrady prezydium KRASP i KRUP z udziałem członków prezydium PAN
02.07.2015Otwarcie wystawy malarstwa Ewy De Iulis Błaszak oraz prezentacja tomu poezji Marianny Hanaj-Błaszak
06.07.2015Podpisanie porozumienia o współpracy z Elamed Media Group
06.07.2015Porozumienie o współpracy z firmą Galen – Ortopedia sp. z o.o.
06.07.2015Uroczystość wręczenia certyfikatów absolwentom Akademii Dyplomacji
06.07.2015„KONCERTujemy wakacyjnie z UŚ”
06.07.2015V Transdyscyplinarna Szkoła Letnia
07.07.2015Międzynarodowa konferencja „8th International Summer School on Aggregation Operators”
07.07.2015Wyższy poziom z Uniwersytetem Śląskim
07.07.2015Wakacyjne zajęcia z języka bułgarskiego
08.07.2015Szkolenie pt. „Sztuka tworzenia wizerunku…”
08.07.2015Porozumienie o współpracy z Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o.
09.07.2015Spotkanie nt. „Własny Program dla Śląska”
10.07.2015Spotkanie z JE Ambasadorem Brazylii Alfredo Leonim
10.07.2015Wizyta delegacji z Chongqing Jiaotong University
13.07.2015Konferencja pt. „Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze”
14.07.2015Wystawa pt. „Dyplomy 2014: projektowanie graficzne” w Galerii Katowickiej
14.07.2015Warsztaty UŚ TV w ramach projektu „Wyższy Poziom”
15.07.2015Szkolenie pt. „ABC Inteligencji Emocjonalnej”
15.07.2015Wernisaż wystawy pt. „Przybyliśmy z Polski...Wkład polskich Żydów w budowę Państwa Izrael”
16.07.2015Porozumienie o współpracy z TAURON Polska Energia SA
17.07.2015Konferencja pt. „Mediacja facylitatywna vs ewaluatywna…”
20.07.2015Podpisanie porozumienia z firmą Wiseplace sp. z o.o.
21.07.2015Wykład pt. „GIS and Society: Nordic and European NGO projects”
21.07.2015Biuro Karier organizuje „Przymierzalnię kariery” w ramach projektu „Wyższy Poziom”
21.07.2015Spotkanie z JE Ambasador Argentyny
21.07.2015Spotkanie AIP „Co po studiach?”
22.07.2015Szkolenie pt. „Presentation in English”
28.07.2015Wystawa Iwony Cichy w Galerii Katowickiej
29.07.2015Akademia Rozwoju Kariery: „Efektywna komunikacja”
29.07.2015Letnie warsztaty w ramach programu CEEPUS
29.07.2015XXV letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej
29.07.2015Warsztaty edukacyjne pt. „Stosunki polsko-niemieckie w literaturze i filmie. Fakty i interpretacje”
29.07.2015Szkolenie AIP pt. „Jak zbudować zespół swoich marzeń”
30.07.2015Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę z Gminą Cieszyn
31.07.2015Podsumowanie projektu pt. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej…”

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.